Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Разходите на работодателите за труд нарастват с 3,5%

Разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през третото тримесечие на 2020 г. нарастват с 3,5% спрямо същия период на 2019-а, сочат предварителните данни на Националния статистически институт.

Увеличението в услугите е с 4,3%, в строителството - с 3,2%, докато в индустрията има намаление с 0,6%.

По икономически дейности през третото тримесечие на 2020 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти“ - с 23,9%, „Държавно управление“ - с 15,9%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 8,1%.

Най-голямо намаление на общите разходи за труд е регистрирано в „Култура, спорт и развлечения“ - с 11,3%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 4,2%, и „Транспорт, складиране и пощи“ - с 3,3%.

През третото тримесечие на 2020 г. спрямо третото тримесечие на 2019 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 3,4%, а другите разходи извън тези за заплатите - с 3,9%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 25,3% за „Операции с недвижими имоти“ до -12% за „Култура, спорт и развлечения“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във