Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Разходите на работодателите нарастват през четвъртото тримесечие

По предварителни данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на миналата година общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12.1% спрямо същия период на 2020-а.

В индустрията увеличението е с 11.8%, в услугите - с 11.4%, а в строителството е най-високо - с 14.4 на сто.
По икономически дейности най-силен е ръстът на общите разходи за труд на годишна база в икономическите сектори „Административни и спомагателни дейности“ - със 17.9%, „Култура, спорт и развлечения“ - със 17.8%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - със 17.6 на сто. Намаление на възнагражденията обаче има в „Операции с недвижими имоти“ /-2.3%/.
През четвъртото тримесечие на миналата година в сравнение със същия период на 2020-а разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 12.7%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 9.4 на сто.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения на годишна база варира от 19.3% за „Хуманно здравеопазване и социална работа“ до минус 3.6% за „Операции с недвижими имоти“.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във