Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Разходите на работодателите нарастват

По предварителни данни на Националния статистически институт през второто тримесечие на годината общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях хора нарастват с 6.7 на сто спрямо миналата година. В индустрията увеличението е с 1.7 на сто, в услугите - с 4.7 на сто, и в строителството - с 13.4 на сто.

По икономически дейности най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в секторите "Държавно управление" - с 23.2 на сто, "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 21.3 на сто, и "Строителство" - с 13.4 на сто.

Най-голямо намаление е регистрирано в "Операции с недвижими имоти" - с 4.9 на сто, "Транспорт, складиране и пощи" - с 2.2 на сто, и "Финансови и застрахователни дейности" - с 1.2 на сто.

През второто тримесечие на 2021 г. спрямо това на 2020 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават със 7.2 на сто, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 4.3 на сто.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 23.4 на сто за "Държавно управление" до минус 5.6 на сто за "Операции с недвижими имоти".

Facebook logo
Бъдете с нас и във