Банкеръ Weekly

Реформите за подобряване на бизнес климата:

Разбирателство или съглашателство

Подобно на всяко от предишните правителства и сегашното започна с демонстрация


на добри намерения. Между тях едно от челните места заема желанието да се намери ефективна пресечна точка между интересите на държавата, на бизнеса и на синдикатите. За съжаление все още никой не се е справил с тази задача. Премиерът Пламен Орешарски също не пропусна тази точка и свика среща с национално представените организации на работодателите и синдикатите, на която да се уточнят параметрите на сътрудничеството и наболелите за решаване въпроси.


Естествено, всеки от тях започна с оплакванията. Бизнесът за пореден път поиска да бъде редуциран огромният брой лицензионни режими. Хиляда и двеста норматива тормозят създаването на устойчиви високоплатени работни места, изчислили са работодателите и представителите на Българската стопанска камара. А председателят й Божидар Данев внесе официално писмо до премиера, в което определя ситуацията в страната като


тирания на администрацията

над бизнеса. В него са отбелязани девет ключови направления, в които са необходими неотложни промени. На първо място се поставят предвидимостта на нормативната уредба и преглед на всички законови актове.


Защото, както поясни пред. в. БАНКЕРЪ Данев, много често в стремежа си да изпълним всички изисквания на европейските ни партньори се правим на по католици от папата и приемаме условия, които не са съобразени с нашите условия и възможности.


Един от най-важните въпроси, които за пореден път поставя бизнесът, е този за


коректността на държавата и общините при разплащанията

особено при възстановяване на ДДС-кредита и акциза в кратки срокове. Много отдавна камарата иска да бъде изграден публичен регистър за постъпилите и възстановени суми от ДДС и акцизи на фирмите, за да се избегне възможността да бъде фаворизирана една фирма за сметка на друга. А когато са забавени плащанията по вече изпълнени обществени поръчки и европейски проекти от страна на държавата или общината над 30 дни, да бъдат начислявани лихви. Това впрочем изискват и европейските директиви.


От 2006-а насам Стопанската камара неколкократно и пред всички правителства е представяла няколко пълни анализа на регулаторните и лицензионниТЕ режими. Част от тях, според нейните експерти, са въведени абсолютно незаконно. До този момент обаче никой така и не е предприел каквито и да било действия в тази посока. Според Данев един от най-важните фактори, които определят състоянието на бизнес климата, от една страна, е степента на ограничаване на регулаторните режими, а, от друга, ефективността от тяхното прилагане. В много от случаите със закон е въведен режим, с който се забранява с подзаконов акт или пък действието му се разширява до такава степен, че не само пречи на работата, но се превръща и в инструмент за откровен рекет от страна на държавни и общински служители.


Премиерът Орешарски на свой ред потвърди, че и според него регулаторните и лицензионните режими са прекалено много. Но напомни и факта, че в последните десетина години премиери, министри, правителства нееднократно са опитвали да облекчат административната тежест върху бизнеса, но не са успели. Според Орешарски е трудно да се каже в момента колко и кои режими ще останат. Той каза: Допускам, че всички режими, които са по европейски регулации, ще останат приблизително във вида, в който съществуват, и чрез тях сме хармонизирали нашето законодателство с европейските стандарти и директиви. Но ще направим пълен преглед по отношение на тези режими, така че те да действат в много по-кратки срокове. Според него като цяло условията за бизнеса трябва да станат по-добри, а бройката на тези режими да не бъде самоцел. По-скоро те да станат значително по-леки за прилагане.


Председателят на управителния съвет на Стопанската камара Сашо Дончев отбеляза със задоволство факта, че още в края на първата си седмица новото правителство го е поканило на среща. Той поясни, че се е стигнало до общото разбиране, че хората в България имат два основни проблема, които са свързани помежду си - усещането за липса на справедливост и бедността. Въпреки това каза, че е умерен оптимист, тъй като това, което трябва да се направи сега, е било много по-лесно постижимо преди 20 години, когато всички са искали промяната.


Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев също е на мнение, че промените ще станат много трудно, тъй като през последните години


лицензионните режими никнат като плевели

Той посочи , че в периода 1997-2001-ва те са били намалени с една трета, но от тогава до сега се увеличават непрекъснато.


Според голяма част от бизнеса абсолютно наложително е да бъде извършена бърза промяна и в системата на административните такси по административното регулиране и контрол. От години е станало практика размерът им да превишава в значителна степен разходите по тяхното упражняване. Поставя се въпросът и за генерална промяна при заплащането на съдебните такси по търговски дела - при завеждането им те да бъдат 20 на сто, а остатъкът да се плаща след приключването на съдебния спор. Това, от една страна, ще мотивира съда по-бързо да си свърши работата, а, от друга, ще бъде прекратена дискриминацията върху малкия и средния бизнес, който на практика често е лишен от достъп до правосъдие.


В Стопанската камара недоволстват, че таксите за битови отпадъци, които събират общините, на практика са противоконституционни и възпрепятстват процеса на разделното събиране на отпадъците. Те увеличават инвестиционните разходи на фирмите за депонирането и преработката на отпадъци. Искането на бизнеса е методиката за определянето й да бъде синхронизирана с европейския принцип замърсителят плаща или тя да бъде определяна на базата на количеството отпадъци, а не на базата на данъчната оценка на имота или отчетната стойност на активите, както е в момента.


Наложително е да бъде прекратена порочната практика държавните контролни институции да взимат такси при проверка на бизнеса, а те бъдат строго лимитирани.


Инвестиционният климат в България е затруднен и от стотиците такси - около 180 от тях, според Божидар Данев, са незаконни. Например, за да бъде издаден документ за право на строеж, според закона той е с регулаторен характер и трябва да струва колкото са разходите на общината. Във всеки район на София обаче за гражданите таксата е различна, докато разходите на общината са едни и същи. Такса отпадъци пък е направо противоконституционна, категоричен е Данев. Тя зависи от имущество, а не от количество отпадък. Според него няма никаква логика в Бяла извозването на контейнер боклук да струва 37 лв., а в Несебър 17-18 лева. Обяснението е просто - средствата за тази дейност просто се надписват.


Според него е важна и


скоростта за издаване на документите от съответната институция

Трябва да има ясни срокове за това, иначе съществува предпоставка за корупционни практики, а те към момента са повсеместни.


Премиерът Орешарски обеща таксите да бъдат преразгледани и съответно намалени.


Бизнесът категорично настоява държавата да не се меси в пазарните отношения и да бъде преустановена практиката държавните и общинските структури да извършват конкурентна търговска дейност в условията на конфликт на интереси с частния бизнес и за сметка на бюджетните разходи, включително и чрез създаване на специализирани държавни и общински дружества. Той се обявява и за сериозни корекции в данъчноосигурителната тежест и да бъде приложена европейската практика за премахване на отговорността по връщане на ДДС и акциз при неизправна фирма по веригата.


Въвеждането на електронно управление

в най-кратки срокове също е част от исканията на хората, които правят икономиката на страната.


Сериозен проблем е липсата на политика срещу


изнасянето на добавена стойност от страната

В тази връзка се иска преглед на всички дейности с висока добавена стойност, включително и проектантска, развойна, инженерингова, маркетингова, търговска, както и анализ на причините за закриването на този тип дейности и изнасянето им зад граница.


Очевидно обсъжданията по всички поставени въпроси предстоят. Стана ясно, че предстои създаването на работна група от заместник-министри и представители на работодателски организации, които оттук насетне започват да се занимават с проблемите за намаляване и облекчаване на лицензионните и регистрационните режими за бизнеса, както и за всички поставени от него въпроси.


Естествено,


синдикатите не бяха съвсем съгласни

с всичко, което работодателите и бизнесът искат, но все пак поне не се чувстват пренебрегнати. Те се надяват тяхното мнение да е чуто. Самият Орешарски обяви, че е получил съгласието им да участват в работна група, която ще се занимава с облекчаване на административния натиск върху бизнеса.


Според Димитър Манолов от Конфедерацията на труда Подкрепа обаче тези срещи са просто правителствен пиар, тъй като в последните години идеите да се насърчава бизнесът са се случвали само за сметка на идеите да се нарушават права на работещите в този бизнес. В тази връзка той заяви, че техният синдикат отказва да дебатира каквито и да е идеи за обгрижване на бизнеса за сметка на работниците и служителите, заети в него, а камо ли да водят преговори, свързани с допълнително отнемане на правата на хората. Хората от Подкрепа са заявили готовността си да бъдат лоялен партньор, но са ангажирани преди всичко с хората, които представляват. За тях е важно реформите, които ще се правят, действително да подобряват бизнес климата, но в същото време да не бъдат основа за съглашателство между правителството и бизнеса, като работниците останат пренебрегнати.


Какъв ще бъде крайният резултат и дали изобщо ще има такъв е въпрос с все още много неизвестни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във