Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

РАСТЕЖЪТ В ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕТО Е ФАЛШИВ

Марио Костов, изпълнителен директор на Булстрад ДСК- живот, пред в. БАНКЕРЪ:ВИЗИТКАМарио Костов е роден в София през 1968 г. Завършил е Университета за национално и световно стопанство, специалност Финанси и кредит. Има многобройни специализации в Малта, САЩ, Лондон и Стокхолм. Г-н Костов, какви са резултатите на Булстрад ДСК - Живот за 2001 г.?- Резултатите са доста добри, доколкото, разбира се, пазарът ни позволяваше да се развиваме. Приключваме годината с 3 млн. лв. премиен приход и печалба в размер на около 280 000 лв. Това прави някъде около 7% възвръщаемост за акционерите. Акционерният ни капитал е 4 млн. лв.Но като цяло 2001 г. беше много тежка. Наблюдаваше се доста сериозна стагнация в сектора. Голяма част от животозастрахователните дружества акцентираха предимно върху рентните застраховки. Нашата компания се концентрира върху банковите застраховки. Разработихме стратегия за привличане на клиенти в тази област, предимно за застраховка Живот на кредитополучателите. Нашите услуги ползват Банка ДСК, ING банк и ОББ. Тази годината успяхме да привлечем и Търговска банка на Гърция. Смея да твърдя, че в областта на банковото застраховане ние сме лидер на българския пазар. Смятам, че в бъдеще това ще е едно от основните направления за пласиране на застраховки Живот, както е в цяла Европа. Тенденцията там е около 45% от застраховките да се продават през банките. Вече се говори за създаването на финансови магазини, където могат да се купуват продукти от различно естество. Къде се намира управляваното от вас дружество в сравнение с останалите животозастрахователи?- По премиен приход ние сме на 4-о или 5-о място, а по размер на печалбата и рентабилност, доста по-напред. Но компаниите, които са преди нас, отчитат съвсем изкуствени цифри. Те са формирани от рентни застраховки на големи компании с по 10 000-12 000 души персонал, които си плащаха заплатите по този начин. Ние не одобряваме действията на дружествата, които разбиха пазара и навлякоха беди на останалите компании. Те промениха мисленето на самите клиенти. Сега клиентите искат чрез животозастраховтелните компании да въртят далавера. Или, грубо казано, да си изперат парите. Затова и публичната администрация гледа на нас като на част от сенчестия сектор.Ясно е, че във всяко стадо има черни овце. Оказа се, че в нашето са повече.Като погледнем цифрите обаче, излиза, че животозастраховането бележи сериозен ръст през миналата година.- Това е абсолютно кух растеж. Зад тези цифри не стоят истински застраховки Живот, а рентни застраховки. Те минават през отчета за приходите и разходите и влизат в общия бизнес на дружествата, което формира огромен ръст, който е лишен от логика. За да има подобно нещо първото, което трябва да е налице, е ръст на доходите. А това у нас не се е наблюдавало през последните десет години. Може и още десет години да не се случи, ако продължаваме да се развиваме в същата посока. Кой са причините за липсата на реална дейност в животозастраховането?- Основната причина са ниските доходи на населението. Не може да живеем в 2002 г., а брутният вътрешен продукт на глава от населението да е десетки пъти по-малък от този в Европа. Това показва, че държавата е в състояние на технически фалит. Според неокончателните данни, пазарът на общото застраховане през 2001 г. бележи ръст с около 20 процента. И той ли е фалшив?- В общото застраховане не можем да говорим за кух растеж. Там голяма част от дълготрайните материални активи се преоценяват, което води до увеличаване на стойността им и съответно на застрахователните премии. Предпоставка за по-стабилни резултати е и това, че лека-полека започнаха да се изискват задължителни застраховки за някои браншове: отговорности на нотариуси, на лекари, на мениджъри. Освен това всички нови активи, които влязаха в малкия и средния бизнес, се застраховат най-надлежно, защото за собствениците загубата на един актив означава много сериозно финансово сътресение. Другият съществен момент в сектора е увеличението на тарифите по задължителните застраховки, които всяка година вървят нагоре и също допринасят макар и малко за ръст на пазара.Имат ли животозастрахователните дружества проблеми с публичната администрация?- Да, един проблем е Законът за облагане на доходите на физически лица - по-конкретно облагането на застраховка Живот с окончателен данък. Това е парадоксално, защото самите премии също се облагат с данък и се получава многократно облагане. Това е недомислие от страна на нашите законотворци. Когато има проблем, той не бива да се решава, като се изгори целият бизнес.Ще настоявате ли вие и вашите колеги за създаването на нов закон за застраховането?- Сегашният закон не е толкова лош, за да се подменя с нов. Той би могъл да се оптимизира. Освен това честата подмяна на нормативната база никак не допринася за стабилността на пазара, а в очите на чуждестранните инвеститори такова поведение изглежда доста несериозно. Аз не виждам и кои са хората, които да могат направят добър нов закон. В нашия бранш има добри специалисти, но те си работят в бизнеса и много малка част от тях биха се ангажирали да законодателстват. Поправките в стария закон предвиждат засилване на контрола от страна на държавната агенция. Как гледате на това?- Смятам, че в дейността на застрахователните компании няма достатъчно прозрачност, особено при животозастраховането. Нормално е да има контрол. Според мен агенцията би трябвало публично да изнася данните за всяка една компания, за начина, по който прави инвестиции на резервите и т.н. В момента има парадокси - като например застрахователни компании, които инвестират резервите си в самолети. Това въобще не е нормално.Очаквате ли навлизане на нови чуждестранни животозастрахователни компании на пазара?- На този етап определено не. В момента реалният обем в областта на животозастраховането е не повече от 10-15 млн. долара годишно. Това не представлява никакъв интерес за нито една голяма животозастрахователна компания. Толкова премийни приходи те правят за три месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във