Банкеръ Daily

През тази година:

Растеж на селскостопанската продукция въпреки пандемията

Крайната продукция по базисни цени в отрасъла "Селско стопанство" през тази година възлиза на 10.42 млрд. лева, което е с 32.4% повече спрямо миналата годината, показва първа оценка на Националния статистически институт за икономическите сметки за селското стопанство.

В растениевъдството увеличението спрямо миналата година е с 46.8%, като има повишение както при производствените обеми - с 24,4%, така и при цените - с 18,1 на сто. Значителен ръст в обемите на растениевъдната продукция се наблюдава във всички основни култури с изключение на зеленчуците, което е в резултат на по-високите добиви поради благоприятните климатични условия. Най-голямо увеличение на обемите се наблюдава при зърнените култури - с 35,3 на сто.

Произведената в животновъдството продукция се повишава слабо през тази година с 2% спрямо година по-рано, като производствените обеми нарастват с 3%, а цените - с 1%, съобщава БНР. 

Стойността на вложените в селското стопанство през 2021 г. средства за текущо потребление достига 5.47 млрд. лева, което е с 23% повече от миналата година и е в резултат, както на увеличение в обемите - с 13,4%, така и на ръст на цените - с 8,5 на сто.

Брутната добавена стойност по базисни цени, създадена в селското стопанство през тази година, достига 4.95 млрд. лева и е с 44.7% по-висока от 2020 година. Увеличението идва, както на повишението на обемите - с 22,8%, така и на увеличение на цените - със 17,8 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във