Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Расте делът на износа в приходите от продажби на "Българска роза-Карлово"

Продажбите на "Българска роза" АД - Карлово през първото полугодие на тази година са за 2.14 млн. лв., в т.ч. 692 хил. лв. от износ на продукция или 32.40% от общите приходи. Това четем в междинния счетоводен отчет на козметичната фирма за второ тримесечие. За същия период на миналата година делът на износа е бил 29.63% или 764 хил. лв. от приходите от продажба на продукция.

За първото шестмесечие дружеството реализира загуба в размер на 74 хил. лева. Планираната печалба от началото на годината до края на юни беше за 436 хил. лева. Неизпълнението се дължи на нереализиране на прогнозираните общи приходи от продажби продукция и прекратяването на продажбите на тютюневи соуси за "Булгартабак холдинг" АД, отбелязват от фирмата.

Мениджърите на "Българска роза" АД обявиха прогнозите си за продажбите през юли 2019 година, които са на стойност 638 хил. лв. и с натрупване от началото на годината общо 2.77 млн.лева.

Прогнозите на мениджърския екип до края на текущата финансова година са за спад в общите приходи от продажби, което се дължи на липсата на пазар на тютюневи соуси и намаление в реализираните и прогнозирани приходи от продажби на основни дистрибутори в България и чужбина, особено в Китай. Очакванията са годишният оборот да е на стойност 5.03 млн.лв, но "предвиждаме сериозен спад на финансовия резултат", уточняват директорите в доклада си.

Като се вземе предвид предмета на дейност на "Българска роза" АД, то отрасловият риск, от една страна, е свързан с развитието на козметичната индустрия и, от друга страна, наличието на суровини и материали за производството на натурално-ароматични продукти. Този риск, характерен за козметичната индустрия, се поражда от влиянието на научните постижения по отношение на активни съставки, отговарящи на все по-високите изисквания на потребителите, новите технологии, уменията на мениджмънта, силната конкуренция на вътрешни и външни пазари.

От друга страна, дейността на фирмата от Карлово е изложена на валутен риск, тъй като голяма част от продукцията й се изнася в чужбина. Колебанията във валутния курс се отразяват, макар и слабо, тъй като дружеството извършва по-голяма част от своите разплащания (покупки и продажби) в лева или евро.

Поради факта, че основен източник на приходи за "Българска роза" АД са производството и продажбите на етерични масла и конкрети, основните рискови фактори за дружеството може да се окажат цените на световните пазари, вътрешна конкуренция, наличие на суровини и изменение на техните цени. Наличието на суровини и техните цени са в пряка зависимост от конкретните природно-климатични условия по време на кампания за беритба.

Но, за инвеститорите в "Българска роза" - Карлово има и добра новина. Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 9 май, взе решение да се разпредели сума в размер на 428 078 лева за изплащане на дивиденти от печалбата за 2018 година. Изплащането на сумите започна от 5 юли, съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и други приложими норми на действащото законодателство - по договор с "Централен депозитар" АД и чрез "Интернешънъл асет банк" АД, клон Пловдив.

"Българска роза" АД, Карлово, е наследник и последовател на старите традиции и опит в производството на етерични масла (розово и лавандулово) и други натурални ароматични продукти. Фабриката произвежда парфюмерийна козметика, парфюмни композиции за нуждите на: парфюмерийната и козметичната промишленост и за производството на почистващи препарати. В асортимента й са и фруктови есенции и аромати за хранително-вкусовата промишленост. Предприятието е основано през 1947 година в сърцето на прочутата Розова долина, чийто климат и надморска височина са перфектно място за етерично-маслени култури. То има съответните сертификати за производство.

"Българска роза" АД е публично дружество с над 1600 акционери. Книжата му се търгуват на "Българсата фондова борса" АД на Неофициален пазар.

Основен акционер в козметичната компания е: "Стара планина холд" АД с дял от 49.99% от капитала. "Гарант-5" ООД притежава 32.94%, а свободно търгувани са над 912 хил. акции или 17.06% от книжата с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във