Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Расте броят на работещите българи

През второто тримесечие общият брой на заетите в българската икономика е 3 121 000, от които 1 661 400 мъже и 1 459 600 жени. На годишна база хората, които работят се увеличава с с 1.9 на сто. Относителният дял на заетите от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.7%, като при мъжете този дял е по-висок, отколкото при жените, обявиха от националната статистика.
Между април и юни в сектора на услугите работят 1 980 800, или 63.5% от заетите, в индустрията – 932 400 (29.9%), и 207 800 (6.7%) - в селското, горското и рибното стопанство.
От всички заети 3.8% (119 000) са работодатели, 6.3% (197 300) са самостоятелно заети лица без наети, 89.3% (2 788 100) са  наети лица, и 0.5% (16 500) - неплатени семейни работници.
Преобладаващият брой на наетите - 2 158 000 (77.4%) работят в частния сектор, а останалите са в обществения.
През второто тримесечие заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 028 400. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 69.8 на сто. Коефициентът на заетост за българите на възраст 15 - 29 навършени години е 38 на сто.
Три четвърти от населението на възраст 20 - 64 навършени години работи, като заетостта при мъжете е 78.7%, при жените - 71.3 на сто. В сравнение с второто тримесечие на миналата година коефициентът на заетост в тази група се повишава с 2.3 процентни пункта, и съответно с по 1.7 процентни пункта при мъжете и с 2.9 процентни пункта при жените.
Заетите българи на възраст 55 - 64 навършени години са 614 200, или 67.6% от населението в същата възрастова група.

Характерно за всички възрастови групи е, че повече мъже имат работа, отколкото жени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във