Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Расте броят на домакинствата в България, които имат достъп до интернет в домовете си

През тази година 78.9% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, което е с 3.8 процентни пункта повече в сравнение с 2019-а. Тази тенденция на растеж започна през 2011 година. Мобилен достъп до интернет чрез мрежата на мобилните телефонни оператори използват 68% от домакинствата, като кривата на растежа тук е най-стръмна. Преди девет години този дял беше само 1.6 процента. С фиксирана кабелна връзка разполагат 59.4% от българите.

През тази година с най-висок относителен дял на домакинства с достъп до интернет е Югозападният район (85.9%), който включва областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София-град. Населението му е около 2 133 406 души. Това е най-гъсто заселеният район в страната, като населението е съсредоточено в големите градове. В района е разположена и столицата, която е демографски, икономически, административен, образователен и културен център.

С най-нисък дял на достъп до интернет е Северозападният район - 66.2%, включващ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. Населението му е около 923 хиляди души. Най-големият град в региона и негово икономическо ядро е Плевен.

От домакинствата, живеещи в градовете, 83.8% разполагат с интернет достъп, а при тези, живеещи в селата, относителният дял е 63.4 на сто. Домакинствата с деца използват по-активно глобалната мрежа, като 96.1% от тях имат достъп до интернет при 75.5% за домакинствата без деца.

През тази година най-активни са българите на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично на работа, вкъщи или на друго място. А 56.7% от хората се възползват от ресурсите на глобалната мрежа по няколко пъти на ден. Логично, най-активни потребители на интернет са хората с висше образование (93.8%), както и младите хора на възраст между 16 и 24 години - 91.5 процента. Те имат нужда от повече информация в работата и за учене, а и това е много предпочитан начин за общуване в днешно време. 

Потребителите най-често използват глобалната мрежа с цел комуникация, като малко над половината посочват, че извършват телефонни или видеоразговори по интернет (чрез приложения като Viber, WhatsApp, Skype, FaceTime, Messenger, Snapchat), а 54.7% участват в социални мрежи (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat и др.).

Българите, които използват складово пространство в интернет (т.нар. облачни услуги) за съхранение на документи, снимки, музика, видео или други файлове, е около една четвърт, като потребители на облачни услуги са 25.7% от мъжете и 22.7% от жените. Най-активни ползватели на този вид услуга са младите хора на възраст между 16 и 24 години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във