Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Работодателските организации искат по-скорошно приемане на еврото

Асоциация на организациите на българските работодатели, в която участват АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обяви мащабна програма от 47 мерки в шест ключови за българската икономика области, по които ще работи през 2021 година. Сред ключовите области са бизнес среда, енергетика, човешки ресурси, капиталов пазар, европейски политики и инвестиции.

За основен национален приоритет беше обявено приемането на България в ОИСР и Шенгенското пространство, както и активната работа за по-скорошното включване на България в Еврозоната.

При представянето на приоритетите бе съобщено, че тъй като тази година е изборна, бизнесът ще покани партиите и коалициите, на които социологическите агенции дават шанс са влизане в парламента, за да запознаем с приоритетите и очакванията си

Работодателските организации категорично се застъпиха за запазването на съществуващия данъчен модел и понижаването на дела му, преразпределен през държавния бюджет. Друг важен акцент е намаляването на регулаторната тежест върху стопанската дейност на компаниите до минимално изискуемото от ЕС. Освен това българският бизнес иска максимално бързо изграждане на електронно управление, както и разширяване на приложното поле на мълчаливото съгласие.

„2020 г. ни показа колко голяма е необходимостта от електронно управление, за да можем да преминаваме малко по-лесно през подобни кризи. Забавянето на мерките и влошаването на бизнес средата до голяма степен се дължи и на лошата работа на институциите. Това показват данните от анкетата на БСК.  70 на сто от анкетираните отговарят, че икономическите показатели на компаниите им са се влошили, а 56% ще отложат всичките си инвестиции“, допълни председателят на БСК Радосвет Радев.

Ръководителят на КРИБ Кирил Домусчиев не спести критики по отношение на енергетиката, като постави сектора сред най-тежките проблеми за българския бизнес.

За съжаление през изминалата година не успяхме до доведем до финализиране така необходимата реформа в сектора и през 2021 г. ще продължаваме да настояваме за нейното реализиране. Енергетиката е сред основните ни приоритети, тъй като играе изключително роля за увеличаване на конкурентоспособността на българската икономика“, заяви Домусчиев.

АОБР ще настоява да изготвяне и подписване на Национално споразумение за осигуряване на ликвидност на пазара на електроенергия на пазара „Ден напред“, което да включва производителите от групата на БЕХ, Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката, Министерство на финансите и национално представителните синдикални и работодателски организации.

Сред другите приоритети в сектор „Енергетика“ председателят на КРИБ посочи още приемането на балансиране национална стратегия до 2030 г., нотифициране и провеждане на търг за капацитети и уреждане на отношенията по дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия между НЕК и т.нар. американски централи в съответствие с правилата за държавни помощи на ЕС, повишаване капацитета и активността на КЕВР за разследване и санкциониране на пазарни злоупотреби и пазарна концентрация, обединение на българския с европейския пазар на електроенергия.

Бизнесът отчита и че след няколко месеца предприятията отново ще започнат да изпитват недостиг на кадри.

„През настоящата година трябва да положат максимални усилия за разработване на политики за задържане на работници, които са се завърнали от чужбина, поради кризата. Те трябва да бъдат свързани с облекчаване на възстановяването на гражданския им статут, изграждане на допълнителни детски гради за децата им и др.“, каза председателят на БТПП Цветан Симеонов.

Основен приоритет остава облекчаването на вноса на работници и специалисти от трети страни, както облекчаване на нормативната уредба, чрез което да се улесни достъпа до страната ни и до българския трудов пазар на чуждестранни работници и специалисти с български произход. Председателят на БТПП заяви, че исканията за отмяна на минималните осигурителни доходи и на задълженията на работодателя да заплаща първите три дни от болничния също са сред приоритети за 2021 г.

Васил Велев, който тази година е ротационен председател на АОБР, изтъкна, че Асоциацията настоява за активно участие в актуализацията и приемането на Плана за възстановяване и устойчивост на България, както и да участва в механизма за неговото изпълнение и мониторинг.

„Бизнесът очаква поне 25%, а не коментираните до момента от 3 до 8 на сто, от средствата по Плана да бъдат насочени в подкрепа на инвестициите в съществуващите предприятия. Тези предприятия, които хранят хората и пълнят бюджета на страната днес“, допълни още Васил Велев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във