Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Работодателите сигнализираха ЕК за картелно споразумение на свободния пазар на ток

Работодателските организации в България са подали сигнал до Европейската комисия и до Комисията за защита на конкуренцията за нарушения в сектор „Енергетика". Според тях у нас има картелно споразумение между участници на свободния пазар на електрическа енергия.

"На 1 август в деловодството на Главна дирекция „Конкурентоспособност“ на Европейската комисия и в Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) беше изпратен сигнал от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) относно нарушенията в сектор енергетика", се казва в съобщение на Асоциацията на индустриалния капитал.

Според организациите „съществена част от електрическата енергия, произвеждана от мощност и частна собственост на територията на страната, е под контрола на субекти, които са свързани лица, а наличието на свързаност между собствениците на производствени мощности и субектът „търговец на свободния пазар“ представлява концентрация, която обективно създава условия за манипулиране на пазара“.

Сигналът бе изпратен на 22 юли  и до Комисията за защита на конкуренцията. Те изтъкват пряка и косвена свързаност между "Топлофикация - Бургас", "Топлофикация - Перник", "Топлофикация - Плевен", "Топлофикация - Русе", "Топлофикация - ВТ", "Топлофикация - Враца", "Топлофикация - Сливен", "Топлофикация - Габрово", "Брикел" ЕАД, ТЕЦ "Бобов дол" и "ТЕЦ Марица 3". 

Според бизнеса проблемът е, че електрическата енергия, произведена от тези дружества, се продава само от търговеца "Гранд Енерджи дистрибюшън". Освен това същият търговец е избран без конкурс да продава енергията и на общинската "Топлофикация София", чиято мощност е 186 МВт, като я купува от самото дружество на минимална цена. 

В позицията се уточнява също, че са налице предпоставки за изкуствено създаване на дефицит на електрическа енергия чрез ограничаване на собственото производство и едновременно с това изкупуване чрез свързани търговци на цялото предлагано от държавните дружества – производители количество електроенергия на борсата.

Отделно от това под контрола на собствениците на производствените мощности е и застрахователно дружество. То издавало застрахователни полици като форма на гаранционно обезпечение при закупуването на ток преимуществено на групата търговци, свързани с производителя, което пряко създавало конкурентно предимство. Това обстоятелство подсказвало, че е възможно закупената енергия и да не бъде платена и подсилва непазарното предимство.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във