Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Работодателите ще създават нов модел за управление на човешките ресурси

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. финансира проект за разработване на нов модел за управлението на човешките ресурси с цел развитие на устойчив социален капитал. Проектът предвижда чрез съвместни действия на социалните партньори да спомогне за адаптацията на целевите групи по процедурата – работодатели и заети лица, към условията на труд и икономическата среда.

Проектът стартира на 1 октомври и ще се изпълнява от бенефициента по проекта „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България" - КРИБ в рамките на 3 години. Бюджетът на проекта е 1 650 632,34 лв., като националното съфинансиране по проекта е 247 594,85 лв., а финансирането от страна на ЕСФ е в размер на 1 403 037,49 лв.

Предвиденият по проекта нов модел за управление на човешките ресурси представлява способ/инструмент за развитие на социален капитал, чрез който се цели да се постигне подобрена мрежа за достъп на човешкия капитал в предприятията до ресурси за развитие, като професионална информация, юридическа информация, подкрепяща психологическа среда, здравна култура, сигурност на работната среда. Развитият социален капитал ще доведе до ефективно решаване на проблеми в работния процес, споделяне на знания, подобряване на професионалното ниво чрез взаимно обучение, просоциално поведение, ангажираност към работния процес, доверие към работодателя, психологическа сигурност и като резултат – по-добро индивидуално и организационно представяне, оптимизиране на възможностите за работа на всяка възраст и вследствие на това – повишаване на продуктивността на предприятието. 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във