Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Работодателите се заканиха на псевдоеколозите, които рекетират бизнеса

S 250 f7ee2a9b ae60 4124 b344 80fa256b6e59
S 250 7815403b c080 48ee 853f 62819ba75ed3
S 250 268d7254 4370 4d47 b585 4bbdb4e9c370

Има нужда от дълбока реформа както на висшето, така и на професионалното образование. Парите на данъкоплатците за образование не се връщат в икономиката, а професионалното образование трябва да заеме отново основна роля в подготовката на кадри. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев на съвместна пресконференция с останалите три национално представителни работодателски организации - Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската стопанска камара (БСК) и Българската търговско-промишелно палата (БТПП).

Велев поиска държавните стипендии за определени специалности във висшите училища да се раздават срещу задължение за професионално развитие в страната.

Работодателите настояват принципът "парите следват ученика" да бъде преразгледан и професионалното образование да получи отново право на живот.

Според Васил Велев трябва промяна в политиката на трудовата емиграция и облекчаване на внос на работна ръка, най-вече технически кадри. Трябва да се върви към споразумение с трети страни за внос на работници, добави той.

Божидар Данев от Българската стопанска камара (БСК) посочи, че Кодексът на труда има нужда от актуализиране. " Той е от 1985 г. и е брадясало остарял. Ако искаме да сме в крак с цифровото общество, трябва да направим генерални промени в трудовото законодателство", обясни той и допълни, че че откакто работодателите плащат първите три дни от болничните листове те са нараснали от 7 милиона на 13,5 милиона годишно.

"Хубаво е, че в програмите на повечето политически сили не се говори за вдигане на данъчната тежест. Единствено при социалистите се говори за увеличение на 20% на облагането върху доходи над 10 хил. лв.", каза председателят на КРИБ Кирил Домусчиев. По думите му работодателите трябва решително да се противопоставят на БСП. Домусчиев нарече идеята популистка в стил и посочи, че истински богатите ще намерят начин през офшорки или по друг път да избегнат такова облагане.

"Една от важните задачи съвместно с новия парламент и ново правителство, каквото и да то, е да изготвим една стратегия за българската енергетика", категоричен бе Домусчиев. Според него за бизнеса било важно да няма пак мегапроекти и големи шлемове.. "Не ни трябват нови ТЕЦ-ове в „Мариците", не ни трябват нови милиарди, налети в ядрената енергетика", подчерта Домусчиев

На свой ред председателят на БТПП Цветан Симеонов заяви, че електронното управление е приоритет, на който бизнесът държи. То трябвало да обхваща всички публични дейности, включително здравеопазването и правосъдна система.

За първи път четирите национално представителни работодателски организации излязоха с общи приоритети за 2017 година. Това стана възможно, след като КРИБ обяви, че се присъединява към Асоциацията на организациите на българските работодатели.

Приоритети за работодателите през тази година ще бъдат:  

I. Осигуряване на човешки ресурси за икономиката:

1. Образование - бърза и дълбока реформа на професионалното и на висшето образование, вкл. държавни стипендии с ангажимент за последваща реализация и „трансферни права";

2. Трудова миграция - прекратяване на подпомагания от държавата износ на човешки ресурси и облекчаване на вноса, вкл. чрез двустранни правителствени споразумения с трети страни;

3. Ограничаване на административната намеса на пазара на труда и подобряване на трудово-осигурителното законодателство:

Ратифициране на Конвенция 131 на МОТ и приемане на механизъм за определяне на МРЗ;

Законодателни промени за премахването на МОД и „класовете";

Отмяна на временно въведената мярка работодателят да плаща за първите 3 дни болнични;

Реформа в медицинската и трудовата експертиза и прекратяване на злоупотребите с пенсии за инвалидност;

Преглед на режима за извънреден труд, с оглед допускане на по-голяма гъвкавост при полагането му и по-голям брой работни часове в рамките на една година.

II. Подобряване на бизнес средата в България за повишаване на конкурентоспособността на българските производители:

1. Запазване на съществуващия данъчен модел;

2. Предприемане на всички необходими мерки за присъединяване на Република България към валутно - обменния механизъм ERM II едновременно с поемането на ротационното председателство на ЕС през 2018 г.;

3. Приемане на нова енергийна стратегия, ограничаване и ликвидиране на практиките на дотиране и кръстосано субсидиране в енергетиката; ограничаване на злоупотребите и разхищенията, на непазарното изземване на доход чрез такса „задължения към обществото"; либерализация на пазара;

4. Ускоряване въвеждането на електронно управление;

5. Регламентиране на законов механизъм за прилагане на разходо-покривния принцип при определяне на всички държавни такси, прилагане на практика на принципа „замърсителят плаща" (съгласно Директива 2008/98/ЕО);

6. Утвърждаване и прилагане на практика на оценка на въздействие и публично консултиране на проектите на нормативните актове;

7. Въвеждане и спазване на принципа на „мълчаливо съгласие" във всички нормативни актове;

8. Свеждане на регулаторните режими до минимално изискуемите от европейското законодателство;

9. Законодателна инициатива за изменение на ЗУТ с цел облекчаване на строително-инвестиционния процес, особено за по-малките обекти;

10. Ограничаване на т.нар. екологичен рекет срещу бизнеса от страна на псевдо-природозащитни организации, препятстващи инвестиционния процес и растежа в областта на добивната, преработвателната, строителната и туристическата индустрии.

III. Подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз:

1. Партньорство и прозрачност в подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС - участието на бизнеса в изготвянето на приоритети и програма на Председателството, участие в дейностите съгласно чл. 13, ал. 2, т. 16 на ПМС №114/10.05.2016 г.;

2. Подготовка на международни форуми на работодателите в рамките на Председателството.

IV. Развитие на капиталовия пазар:

1. Усъвършенстване на нормативната уредба ограничаване на свръхрегулациите, опростяване, улесняване и автоматизиране на процедурите;

2. Създаване на условия за финансиране на малкия и средния бизнес чрез капиталовия пазар;

3. Оценка на потенциала и допускане до търговия на регулиран пазар на миноритарни дялове от държавни дружества и набиране на финансов ресурс за реализиране на големи/инфраструктурни проекти чрез капиталовия пазар.

 

 

Видео от пресконференцията може да видите тук: тук.

Facebook logo
Бъдете с нас и във