Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Работодателите отказват да участват в преговорите за минимални осигурителни доходи

Работодателите отново няма да участват в преговорите за минимални осигурителни доходи. Те заявяват, че няма да подкрепят централизирано административно определяне на нови размери на тези доходи за 2020 г. 

Асоциацията на организациите на българските работодатели изпрати писмо до социалния министър Бисер Петков, в което заявява, че настоява за незабавна отмяна на нормата от Кодекса за социално осигуряване, според която минималните осигурителни доходи се определят по длъжности и икономически дейности. Те декларират подкрепа за разширяване на колективното трудово договаряне по условията и заплащането на труда. Това се отнася и за актуализиране на минималната заплата за съответните длъжностни позиции. 

Според работодателите в условията на икономическо оживление след кризата от 2009 г., административно определяните прагове на минималните осигурителни доходи се разминават драстично с икономическото състояние на отделни сектори и предприятия, с динамиката на заетостта, общата и секторна производителност на труда и ръста на цените. Те смятат, че този подход увеличава сивия сектор, оказва натиск върху заетостта в отделни региони, сектори, предприятия, на уязвимите социални групи с ниска квалификация, като намалява нетното възнаграждение на наетите лица. Тези аргументи са представяни неведнъж и в препоръки на Европейската комисия, Световната банка и Международния валутен фонд. Подобни механизми по отделни професии, длъжности и икономически дейности не се прилагат в нито една от държавите членки на ЕС.

Друг проблем, според асоциацията, е голямото забавяне на обсъжданията между социалните партньори и държавата за намиране на най-добър механизъм за определяне на минималната работна заплата. Същевременно, приетата правителствена средносрочна бюджетна прогноза предвижда нарастване през 2020 г. на минималната работна заплата с 9,8%, при драматично изоставащ ръст на производителността на труда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във