Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Работодателите набират служители чрез онлайн анкета на Агенцията по заетостта

От днес работодателите попълват онлайн анкета, в която посочват пред Агенцията по заетостта какви кадри търсят. Включени са 220 професии, списъкът е валиден през следващите 12 месеца. В анкетата са изброени 21 умения и 8 ключови способности за служителите. Това е петото поредно проучване с цел да помогне държавата да подготви професионално търсените кадри.

Успоредно с това работодателите имат възможността да заявят и потребностите си от работници без специална квалификация, както и такива, изискващи специфична правоспособност.  Агенцията по заетостта проучва и какви ще са необходимите специалисти след 3 до 5 години и предлага бизнесът да посочи очакванията си за професионалните направления, в които бъдещият персонал да е придобил висше или средно образование.

Същото проучване започна от 2 февруари сред работодатели от формирана по данни на НСИ национално представителна извадка. До този момент над 1700 фирми и организации, поканени от бюрата по труда в страната, вече са посочили дали ще търсят нов персонал и какви професии и умения изискват да притежава той.

Агенцията очаква работодателите от статистическата извадка, които все още не са попълнили анкетния формуляр, да направят това в оставащия период, като ползват предоставената им от бюрата по труда връзка/линк към електронната анкета. Анкетните формуляри за работодателите от извадката и за доброволно участващите фирми и организации ще могат да се попълват до 20 март 2020 г. За желаещите работодатели доброволно да се включат в проучването, онлайн формулярът е публикуван на официалния сайт на Агенцията по заетостта в рубриката "Проучване за потребностите от работна сила".

Проучването на потребностите на работодателите в България от работна сила се провежда на основание чл. 10 от Закона за насърчаване на заетостта съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във