Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Работодателите и синдикатите не се разбраха за държавната помощ

Националният съвет за тристранно сътрудничество, който включва представители на правителството, работодателите и синдикатите, не постигна единодушна подкрепа по проекта на Министерски съвет за реда на изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявеното извънредно положение. Всяка от организациите на работодателите и на работниците и служителите представи писмени становища с конкретни бележки и предложения.

Проектът на Постановление на Министерския съвет е разработен с цел подпомагане на работодателите от засегнатите сектори и икономически дейности, запазване на заетостта на техните работници и служители, и регламентира условията и реда за изплащане на компенсации. Усложнената епидемична обстановка, вследствие на бързо разпространяващия се коронавирус (COVID-19) оказва неблагоприятно въздействие върху редица сектори и икономически дейности – хотелиерство и ресторантьорство, преработваща промишленост, строителството, дейностите в областта на културата, спорта и развлеченията, търговията на дребно, пътническия транспорт и др.

След срещата стана ясно, че ще се наложи допълнително консултиране с други институции. От кабинета на вицепремиера Марияна Николова пък съобщиха, че преговорите ще продължат в събота.

КНСБ обяви, че подкрепя като цяло проекта и анонсираните преди това над 1 млрд. лв. за финансиране на мярката „60/40“. Тя се прилага в повечето държави членки на ЕС, макар и в различни съотношения на държавната субсидия и собствено финансиране. В този си вид потенциалът й е да осигури на над 535 хил. временно неработещи пълно трудово възнаграждение за 3 месеца.

Според синдиката обаче този потенциал позволява разширяване обхвата на мярката в целия индустриален сектор, който също много силно е засегнат, макар и не пряко от въведения режим на извънредно положение, а от съпътстващите негативни пазарни ефекти. Като критерий за достъп на фирмите предлагаме да се използва – минимум 20% спад в продажбите на годишна база през месеца/или тримесечието, преди подаването на документите. Друг вариант е използването на агрегиран показател от 5 претеглени индикатора. 

Асоциацията на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми бяха сред най-недоволните.

"Крайно притеснени сме от факта, че от проекта на постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., са отпаднали всички дейности съпътстващи пътническия и товарен сухопътен и въздушен транспорт, които са не по-малко потърпевши от обявеното извънредно положение", коментират от асоциацията..

През седмицата работодателите излязоха с позиция в която заявяват, че 1 млрд. лв. за финансиране на мярката „60/40“ са добра идея, но с лоша реализация дотук.

Неработеща мярка, поради недомислени изисквания. Анонсирана и уредена в Закона за извънредното положение. Сега се определя размерът на средствата. Предлаганата мярка има силно стеснен обхват – само тези предприятия, които са преустановили работа, въз основа на акт на държавен орган. Не включва предприятия със силен спад на продажбите поради кризата, т.е. масовия случай. Реалното съотношение не е 60/40. За служител с месечна брутна заплата (осигурителен доход) от 1000 лв., НОИ ще преведе 600 лв., а служителят струва на работодателя 1 190 лв. Около 19 на сто осигуровки за сметка на работодателя. Съотношението е по-скоро 50/50. Или предприятие, на което му е забранено да работи  и, съответно - няма приходи, трябва да поеме ангажимент за 3 плюс три (общо 6) месеца да изплаща пълното възнаграждение и да запази числеността на персонала, за да получи подкрепа в размер на разходи за труд за месец и половина. Плащайки Данък сгради, Такса битови отпадъци, разходи за охрана, наем или ипотека! Спряно предприятие без никакви приходи за неизвестен период от време!", се казва в позиция на работодателите. 

Според тях тези 60 на сто, 2/3 ще се върнат обратно в хазната до 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на заплатите, под формата на осигурителни плащания от работодателя и осигурените лица и като удържан авансов данък от възнагражденията на служителите. От друга страна, работниците се очаква да получават пълен размер на януарския си доход, без да работят, без да имат съответните разходи, които имат, когато ходят на работа.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във