Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Пътните строители се срещнаха с Радев, за да си търсят парите

Представители на пътни строителни фирми стигнаха до президента, опитвайки се да получат 1.3 млрд. лева за поети от тях дейности в нарушение на Закона за обществените поръчки. Агенция "Пътна инфраструктура" е направила възлагания над стойността на договорите със строителните фирми. Оказа се, че това не само е масова практика в пътната агенция, но е и незаконно, защото Законът за обществените поръчки позволява допълнителните възлаганията да са до 50 процента над стойността на договора. В резултат на порочната практика общата стойност на това, което ще бъде изработено до края на година и което все още не е разплатено, е 1.3 милиарда лева. Отделно възлаганията от АПИ към фирмите са за 3.7 млрд. лева, но дейности за останалата част няма.

Решението според служебния финансов министър Асен Василев беше АПИ да сключи анекси към договорите със строителните фирми, за да станат договорите валидни. Финансовото министерство предложи плащането по тези договори да става за петгодишен период на равни интервали, започвайки през 2022 година. Предложението обаче не бе прието от парламента. Това провокира строителите да настояват за парите чак пред президента.

Свързаността и развитата транспортна инфраструктура са в основата на икономическото и социално развитие на всяко общество. Затова е необходимо изсветляване на целия процес по провеждане на обществени поръчки, сключване на договори и разплащане на задълженията към фирмите в пътния бранш. Това заяви президентът Румен Радев на среща с Управителния съвет на Българската браншова камара "Пътища" и представители на Камарата на строителите в България. В срещата участва и служебният министър на финансите Асен Василев.

Президентът е подчертал, че практиката на предишното управление с постановления на Министерския съвет системно да се заобикаля Законът за държавния бюджет, трябва да бъде прекратена. Процедурите за възлагане на обществени поръчки трябва да бъдат "чисти", да има лоялна конкуренция, а договорите да се сключват на реалната им стойност. Държавният глава е призовал и за преустановяване на практиката стойността на сключен договор след вече извършена обществена поръчка да се надвишава в пъти с включването на нови дейности. "Независимо кой управлява, държавата носи отговорност за положения труд от работниците и трябва да се търсят устойчиви решения за разрешаване на проблемите", е заявил още Румен Радев.

Държавният глава откроил и необходимостта от прозрачно формиране на бюджета на Агенция "Пътна инфраструктура", така че да бъдат ясни средствата, които ще бъдат отделяни за пътно-строителна дейност през годината, както и за поддържането и почистването на пътищата.

На срещата представители на ръководството на Браншова камара "Пътища" са подчертали, че натрупаните огромни задължения от страна на държавата към фирмите от пътно-строителния бранш създават голямо напрежение в сектора. Те са изразили готовност за ползотворен диалог със служебното правителство за намирането на решение в тази насока.

По думите им, възлагането на дейности по ремонт и поддържане на участъците от републиканската пътна мрежа практически е спряло, и при наличието на дебат за действащите договори и забавените разплащания, ако скоро не се намери решение, зимното почистване на републиканската пътна мрежа би създало притеснения, заедно с всички съпътстващи проблеми за безопасността на придвижването на хора и товари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във