Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЪТЯТ КЪМ БРЮКСЕЛ МИНАВА ПО... УЛИЦА РАКОВСКИ

На мнозина може и да им се строи странно, но пътят към пълноправното ни членство в Евросъюза минава по столичната улица Раковски. Не за друго, а защото там се намира централата на Министерството на финансите, от чиято работа до голяма степен ще зависи
доколко благосклонна ще е Еврокомисията
към българската кандидатура при публикуването на така важния за страната доклад през следващата пролет. Както е известно, на бюджетното ведомство (в партньорство с МВР, правосъдното министерство и това на регионалното развитие) се падна нелеката задача да извади горещите кестени в три от общо петте проблемни области, попаднали в т.нар. червен сектор на мониторинговия анализ на Брюксел от края на октомври. Става въпрос за разделите Свободно предоставяне на услуги (по който финансовото министерство е водещо), Регионална политика (където отговорностите се поделят с регионалното ведомство), както и за Правосъдие и вътрешни работи в частта за борбата с корупцията в митниците и сред данъчните власти. Макар и да не бяха посочени изрично сред проблемните области, не са малко кусурите за отстраняване и по главите Митнически съюз, Данъчна политика и Финансов контрол. Обективността все пак изисква да се спомене, че евроинтеграционният екип на финансовия министър Пламен Орешарски е сред отличниците в държавната администрация, приключвайки почти напълно работата си по цели три от преговорните глави, за които отговаря министерството - Свободно движение на капитали, Икономически и валутен съюз и Бюджетни и финансови въпроси. Разбира се, в случая трябва да се отдаде заслуженото и на БНБ и на Комисията за финансов надзор, които имат пряко отношение при съгласуването на законодателството ни с това на ЕС в посочените безпроблемни сфери.
При оценката на изпълнението на ангажиментите ни към общността е необходимо да се има предвид и
тежкото нормативно наследство
което завари Пламен Орешарски, поемайки щафетата от своя предшественик Милен Велчев. Предишното Народно събрание не успя или по-точно не поиска да гласува проектите на новия Данъчноосигурителен процесуален кодекс, на бъдещия Застрахователен кодекс, на Закона за акцизите, както и измененията в нормативния акт за хазарта и в Закона за държавния вътрешен финансов контрол. Цялото това суетене постави на карта началото на работата на Националната агенция по приходите и прехвърлянето на компетенциите по събирането на акциза при сделки във вътрешността на държавата от данъчните към Агенция Митници. Огромното закъснение в тази насока се сочи като една от причините за оставката на шефа на Главна данъчна дирекция Николай Попов. А и се очаква прочистването на старите ръководни кадри в изпълнителните агенции към бюджетното ведомство да не спре дотук.
Със или без нови шефове в системата е сигурно, че през предстоящите месеци ще трябва здраво да се заляга над поетите финансови ангажименти. Най-сериозни като че ли изглеждат нещата по
главата Свободно предоставяне на услуги
Критиките по нея в последния мониторингов доклад на Еврокомисията бяха свързани преди всичко с практическото прилагане на гласуваните неотдавна от Народното събрание изменения в Закона за чужденците и в Закона за хазарта, както и с миналите все още само на първо четене поправки в Закона за туризма, премахващи някои дискриминационни разпоредби спрямо гражданите и фирмите от общността. Например желаещите от някоя от 25-те държави в ЕС да получат разрешение за постоянно пребиваване у нас вече няма да са длъжни да разкриват десет работни места за българи или да инвестират 100 000 щ. долара в икономиката ни. Странното обаче е, че тези ограничения отпаднаха едва в началото на мандата на сегашния парламент, въпреки че законопроектът, състоящ се само от един текст, престоя в парламентарното деловодство повече от година. Приблизително толкова време отне на законодателната власт да либерализира и режима на издаване на лицензи за казина на фирми, регистрирани в Евросъюза. Не от вчера трън в очите на комисарите са и различните цени за българи и чужденци в черноморските и зимните ни курорти. Измененията в Закона за туризма, които премахват тази практика, бяха одобрени едва при сегашния кабинет и, както се казва, сами си изпросихме забележките в мониторинговия доклад. По този повод един от служителите на Генерална дирекция Разширяване към Европейската комисия, придружавал комисаря Оли Рен при неотдавнашната му визита в София, сподели пред репортер на вестника, че преди години е идвал на ски в Банско, но заради двойните цени вече предпочитал Алпите.
Друг сериозен проблем пред администрацията ни, изискващ скоростно решаване, е ниският процент на сключените
автомобилни застраховки Гражданска отговорност
По данни на Еврокомисията сега те са едва 45% при поет от България ангажимент да достигнат до 90 на сто в края на 2006-а. Както в. БАНКЕРЪ вече писа, в гласувания на първо четене от Народното събрание проект за Застрахователен кодекс е предвидено спирането от движение на колите, които нямат сключена такава полица. А след съвместна среща на представители на финансовото министерство, Комисията за финансов надзор, Асоциацията на застрахователите и КАТ през изминалата седмица бе решено тази мярка да бъде приложена в аванс.
По неизпълнени задължения разделът за свободното предоставяне на услуги сериозно се конкурира с неефективното усвояване на предприсъединителната помощ, попадаща в главата Регионална политика. Статистиката показва, че ако при програма ФАР нещата стоят сравнително добре и европарите се оползотворяват в рамките на 80-90 на сто от сключените меморандуми, то
положението при ИСПА и САПАРД
съвсем не е розово. Според финансовото министерство до този момент България е усвоила едва около 40% от предоставената ни помощ по ИСПА в размер на 734.201 млн. евро. А неуредиците при САПАРД бяха припомнени на управляващите при посещението у нас през седмицата на бившия комисар по въпросите на земеделието в ЕС Франц Фишлер. Евроекспертите са на мнение, че администрацията ни все още е твърде далеч от получаването на акредитация от Брюксел за въвеждането на т.нар. система за разширена децентрализация (ЕДИС) при управление на европарите. Тази акредитация позволява сключването на договори по проектите без участието на делегацията на Еврокомисията, но надеждите ни това да стане през юли 2006-а май няма да се сбъднат. Комисарите вече имаха възможност да изразят острото си недоволство от липсата на надеждно взаимодействие между Националния координатор (т.е Министерството на финансите) и съответните междинни звена (т.е изпълнителните агенции). Да не говори, че независимо от многото ремонти, действащият сега Закон за обществените поръчки, по който се провеждат търговете за евросредствата, не отговаря напълно да изискванията на Европейския съюз.
Волно или неволно Пламен Орешарски и заместниците му ще трябва сериозно да се заемат с изкореняването на
плевелите на корупцията
плъзнали из подопечните им Главна данъчна дирекция и Агенция Митници. Този проблем бе признат макар и с половин уста пред журналисти от заместник-министъра Георги Кадиев. Кадиев заяви, че даването и вземането на подкупи в институциите, които той наблюдава е нещо като публична тайна и няма защо да се крие. Всъщност, като се замисли човек, няма защо, а няма и как да се скрие. Все някога и мениджърският екип в митническата агенция ще трябва да се погрижи за практическото приложение на разпоредбите от Закона за митниците в частта му за последващия контрол, както и за ускореното доизграждане на прословутата компютърна система БИМИС.
Изцяло в ръцете на парламента сега е изпълнението на ангажиментите по главата Финансов контрол, след като Министерският съвет одобри цели три законопроекта, по които ще стават проверките за целесъобразното
харчене на бюджетни средства
Предвижда се назначаването на специални одитори към всички министерства, чиято дейност ще се координира от създадената за целта дирекция към финансовото ведомство. Ревизиите пък ще се осъществяват от служители на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол. Така ще бъде изпълнено изискването на ЕС за ясното разграничаване между одитната и инспекционната дейност.
Доста по-лесно изглежда домашното ни по главите Свободно движение на капитали , Данъчна политика и Бюджет и финанси. Забележките на Еврокомисията по тях са по-скоро технически и при добро желание корекциите могат да се направят своевременно.
Най-любопитният момент около раздела Икономически и валутен съюз е предстоящата отмяна на чл.26, ал.3 на Закона за устройството на държавния бюджет, с която би трябвало да отпадне възможността временните касови разриви в бюджета да се финансират с временни аванси (т.е. кредити) от БНБ. Предстои и въвеждането на съдебен контрол върху някои от решенията на Централната банка, които сега са необжалваеми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във