Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПУСНАХА ЧОРНИ ДО ВТОРИЯ КРЪГ ЗА БУЛГАРТАБАК

Всичките петима кандидати, включително и финансираният от Майкъл Чорни консорциум Метатабак, отиват на втория кръг на приватизацията на Булгартабак холдинг, реши АП. Изненадващо изпълнителният директор на АП Апостол Апостолов обяви официално имената на фирмите, които ще участват в следващия етап. Както вече е известно, това са виенският Табако холдинг, московската банка Регионална перспектива, фирма Ви-табак със звучното унгарско име V.Tabac Satoraljaujhelyi Dohanygyar Rt., софийската Табако Кепитал Партнерс АД, консултирана от спрягания през миналото лято за министър на енергетиката Божан Стоянов, и Метатабак. Определеният депозит за участие в надпреварата е 5 млн. лв. и според съобщението на АП от сряда (5 юни) трябваше да бъде внесен до 10 юни. До петък обаче работната група за Булгартабак, съставена от експерти на агенцията и министерствата на икономиката и земеделието, не беше готова с окончателния вариант и затова крайната дата за депозита се отлага за неопределено време, съобщи за в. БАНКЕРЪ Апостолов. Той изрази надежда, че останалите срокове и параметри няма да претърпят промяна. А според начертаната схема, кандидатите ще подават окончателните си оферти до 22 юли. Ще се продават точно 80% от капитала на дружеството, защото мнозинството от подалите индикативни оферти са пожелали това. АП засега не е получавала информация от специалните служби, че в конкурса участва компания, застрашаваща националната сигурност, обяви Апостолов. Според осведомени източници, проверяват се абсолютно всички кандидати, а не само консорциум Метатабак, зад който официално стои Майкъл Чорни. Обявена беше и тежестта на четирите критерия, по които ще се оценяват окончателните оферти. Според гласуваната от парламента стратегия за приватизацията на Булгартабак, най-голямо значение се отдава на количествата тютюни, които се ангажира да изкупува новият собственик. Посочилият най-висок обем ще получи 47 точки. Това количество ще бъде база за изчисляване на точките на останалите. Например, ако най-добрата оферта по този показател е за 50 хил. т годишно, дружеството, което ги е обещало, ще запише 47 точки в актива си. Ако някой е обещал двойно по-малко - 25 хил. т, ще получи съответно 23.5 точки. По същия начин ще се изчисляват и стойностите на останалите критерии. Предложилият най-добра цена ще запише 43 точки, а най-добрите оферти за обещани инвестиции и трудова заетост ще получат по 5 точки. Съответно на това се разпределят точките на следващите в подреждането. Обещаните инвестиции ще се изчисляват по нетната им стойност в момента. Ще рече, че по-високо ще се оценяват 10 млн. лв., вложени през 2002 г., отколкото ако бъдат инвестирани пет години по-късно. Количествата изкупени тютюни и работните места ще се смятат на средногодишна база. АП ще даде на кандидатите предварителен проект на обобщен договор, на базата на който ще се подават офертите. Няма да има възможност за преговори по цифрите, които предлагат фирмите, а само за уточнения на написаното в тях.В крайна сметка още на 22 юли следобед, когато АП би трябвало да обяви точните параметри на всяка оферта, по описаната формула ще може да се изчисли кой е победител. Агенцията ще оценява предложенията на кандидатите около две седмици и през този период може да настъпят промени в класирането. Например, ако на първата страница на дадена оферта пише, че кандидатът обещава да изкупува 50 хил. т тютюни но по-нататък се пояснява, че това ще стане само ако цената е 1 стотинка на килограм, очевидно това предложение няма да се вземе предвид, уточни Апостолов. Допуснатите до втория кръг участници могат да формират консорциуми, като привлекат нови компании с разрешението на Агенцията за приватизация. Няма да им се разрешава обаче да се коалират помежду си. Всеки от петимата, който плати депозита от 5 млн. лв., ще бъде допуснат да проучи състоянието на Булгартабак, а след това и да влезе на разузнаване във фабриките на холдинга, за да се убеди в реалното им състояние. Булгартабак е единственото дружество, при продажбата на което цената няма да е най-важният критерий за избора на купувача му, заяви Николай Василев. Това е така, защото холдингът има шансове да стане мултинационална компания, а и сделката ще засегне интересите на голяма част от населението в България, и то от райони с висока степен на безработица. Сякаш за да помогне за постигането на по-добра цена на приватизационната сделка, ръководството на Булгартабак оповести добри резултати за последния период. Износът на дружеството през май е за 1.815 млн. щ. долара, или с над 1 млн. щ. долара повече в сравнение с май миналата година. Средната цена, по която продукцията се продава в чужбина, се е увеличила с 22 процента. И тъй като по-голямата част от договорите за експорт на цигари са сключени през април и май тази година, очакванията са през второто полугодие ръстът на приходите да бъде впечатляващ. Печалбата на холдинга за първото тримесечие на годината пък е 401 хил. лв. след облагане с данъци.

Facebook logo
Бъдете с нас и във