Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Първите служители на Инспекцията по труда вече са командировани по летните ни курорти

Главната инспекция по труда започна да командирова първите екипи от инспектори по черноморските ни курорти. Осем служители от Сливен и Стара Загора вече са подсилили колегите си от Бургас.

По данни за 2016 година в трите области с курорти – Бургас, Варна и Добрич – заетостта през месец юли спрямо март се е увеличила с над 55 хиляди души.

Инспекторите ще следят за правата на сезонните работници, наети от страната и от чужбина. Ще се проверява дали непълнолетните са наети по правилата. За тях е забранено да работят след 22 ч. и повече от 7 часа. В обсега на проверките попада и как се разпределят работното време и почивките. Практиката показва, че това са най-честите нарушения плюс забавеното изплащане на заплати и неначисляване на по-високата ставка за нощен и извънреден труд. Честа практика е да се плаща само сумата по трудовия договор, но не и тази, която е договорена устно, за което инспекцията не може да налага санкции. За всеки нает без трудов договор глобата за работодателя е по 1500 лв. 

От инспекцията призовават за нередности да се подават сигнали, преди трудовият договор да бъде прекратен, защото след това инспекторите нямат правомощия. За всеки нает чужденец работодателят трябва да уведоми инспекцията в 7-дневен срок от действителното започване на работа. Така ще се следи дали чужденците са напуснали работното място, след като изтече срокът на разрешението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във