Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Първия по рода си у нас Център за върхови биотехнологии е в Пловдив

В Пловдив ще се изгради първият в България международен научен център за върхови постижения, съобщиха от общината. "За кратката си история той вече се утвърди като един от водещите институти в растителната биология, с над 70 публикации в реномирани научни издания", заяви кметът Здравко Димитров по време на първата копка на най-новия изследователски и иновационен център.

Центърът по Растителна Системна Биология и Биотехнология (ЦРСББ) функционира вече трета година и има шест лаборатории и научно-изследователски отдела ("Биоинформатика", "Молекулярна физиология на стреса", "Развитие на растенията”, “Растителна клетъчна Биотехнология”, "Растителна метаболомика” и “Селекция и зеленчукопроизводство”). В тях ще се правят изследвания и анализ на растителните геноми, адаптация и устойчивост на растенията при стрес – засушаване, ниски температури, съединения, благотприятстващи здравето, създаване на нови сортове и зеленчукови култури с подобрени вкусови качества.

Пловдив е най-подходящата дестинация за изграждането на първия международен център за научни и върхови постижения, заради големите традиции в зеленчукопроизводството и земеделието. "Той е факт благодарение на амбицията на няколко млади български учени, които успяха да спечелят проекта с европейско финансиране в размер на 15 милиона евро", уточни заместник-кметът Стефан Стоянов.

За момента в ЦРСББ работят 30 души, шест от които са чуждестранни учени, дошли от реномирани международни институти и университети (Институт Макс Планк, Германия; Университета на Кейп Таун, Южна Африка; Университетът в Палмерстън Норт, Нова Зеландия; Тексаски Университет, САЩ).

От общото предвиденото финансиране от 30 милиона лева, 20 милиона лева са планувани за изграждането на новия кампус и 10 милиона лева за закупуване на високо-технологична апаратура последно поколение. Очаква се строителството да започне в средата на месец юли 2020 година и да приключи в края на 2021 година. Новият кампус ще включва административен корпус с офиси, семинарни зали и аудитория; лабораторен комплекс с прилежащи специализирани помещения, както и две високотехнологични оранжерии.

Проект ПлантаСИСТ (пълно име: „Създаване на център по растителна системна биология и биотехнология за трансфер на фундаментални изследвания в устойчиви био-базирани технологии в България“) бе единственият проект с българско участие в програмата "Тийминг" (Тeaming), част от Хоризонт 2020 на Европейската комисия, целяща създаването на нови Центрове за върхови научни постижения (ЦВП).

Целта на програмата е да изравни нивата на научните изследвания в различните страни от Европейския Съюз. Новите ЦВП се реализират чрез партньорство между водещи европейски научни институти и научни институти в Widening държави, като новообразуваните ЦВП трябва да отговарят на най-високите световни стандарти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във