Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Първа сделка в ЕС: България ще продава излишъци от емисии на Малта

България ще подпише с Малта Споразумение за продажба на излишъка от Годишно разпределено количество емисии, в изпълнение на чл. 67, ал. 5 и 6 от Закона за ограничаване изменението на климата.

Решението обхваща емисиите от секторите извън Европейската схема за търговия с квоти за емисии – транспорт, селско стопанство, отпадъци и енергийна ефективност. С него се въвеждат обвързващи национални цели за всяка държава-членка на ЕС за периода 2013-2020 г. Целта на България е повишаване на емисиите от секторите извън ЕСТЕ с не повече от 20% до 2020 г. спрямо нивата от 2005 г.

Когато емисиите на парникови газове на държава-членка са по-малки от определения лимит за тази година, 5% от него може да бъдат продавани на други държави-членки чрез двустранни споразумения и при наличие на купувач, а излишъкът да бъде прехвърлян като запас за следващи години. За 2013 и 2014 г. България е преизпълнила целта си и разполага с излишъци на AEAs за прехвърляне и продажба. Страната ни ще разполага със значителни излишъци и до края на 2020 г., в резултат от преизпълнение на целта си.

Средствата от продажбата ще бъдат използвани за дейности по смекчаване и адаптация към климатичните промени и ще бъдат разпределяни чрез Националния доверителен екофонд.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във