Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ЗАПОЧВАТ СЛЕД ПРАЗНИЦИТЕ

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ БОНОВЕ ТАКА И НЕ ДОЧАКАХА ПОДКРЕПА Собствениците на инвестиционни бонове най-сетне получиха шанс да ги използват. На 16 декември се очаква да бъде обнародван списък от 432 акционерни дружества, чиито миноритарни държавни дялове ще бъдат предложени на втория централизиран публичен търг от т. нар. трета вълна на масовата приватизация. Такъв търг на борсата досега не е правен. Вероятно продажбата на държавните дялове ще започне след празниците и ще се използват и инвестиционни бонове, и компенсаторни инструменти, и пари. От тези платежни средства най-евтини са инвестиционните бонове, които в момента се търгуват на фондовия пазар на нива около 0.15 лв. за един лев номинал. Предлаганите акции ще привлекат най-малко 56.9 млн. лева. Поне така показват сметките, ако броят на продаваните книжа се умножи по минималната цена. Както собствениците, така и представители на Агенцията за приватизация се надяват, че тези пакети ще се продадат по-скъпо. Списъкът на дружествата обаче не подхранва подобни надежди. Някои от тях са в несъстоятелност или в ликвидация, а значителна част от предложените предприятия са в лошо финансово състояние. Много от тях вече са предлагани на първия централизиран търг през лятото, но не са привлекли нито един купувач. Освен това в 181 от тези предприятия държавното участие е под 1 процент. Само 23 дружества са публични, а обикновено те предизвикват най-голям интерес. Прави впечатление включването в търга на София филм. Държавният дял в дружеството, който е 2.4%, бе включен в пул Енергетика, но така и не излезе на борсата. Сега се предлагат 2.03% от това дружество.Сред дружествата, които ще се пласират след Нова година, са и част от 197-те предприятия, които бяха добавени в списъка, обявен на 4 декември за раздържавяване срещу непарични платежни средства. Най-вероятно ситуацията от лятото, когато се проведе предишният търг от т. нар. трета вълна на масовата приватизация, ще се повтори - мажоритарните собственици в продаваните дружества ще пазаруват активно, а останалите инвеститори ще съсредоточат погледи върху пет-шест компании. Заедно със списъка от 432 акционерни дружества бяха одобрени и 86 ООД, които ще бъдат предложени на неприсъствен публичен търг в началото на 2004 година. Те внасят по-добро настроение сред притежателите на бонове и компенсаторки. Всички пакети са миноритарни и ще се продават на принципа или всичко, или нищо. Според заместник изпълнителния директор на Агенцията за приватизация Станислав Ананиев за тях ще бъдат похарчени инвестиционни бонове с номинал най-малко 4 млн. лева. Заявки за тези дружества могат да се подават в продължение на шестнайсет работни дни между 13 и 14 часа. За провеждането на тези търгове ще се използва системата на фондовата борса, което означава, че кандидатите задължително трябва да се обърнат към инвестиционен посредник. Тези компании няма да променят непубличния си статут след продажбата на борсата. Сделката ще се счита за сключена, когато бъде подписан договор с приватизационното ведомство. То ще отвори информационна зала, в която инвеститорите ще могат да получат данни за всички дружества с ограничена отговорност, предлагани на аукционите. На ИНТЕРНЕТ-страницата на борсата пък има информация за всички компании, включително и за тези, които участват в централизирания публичен търг. Четиридесет и осем дружества, групирани в два пула - Българска захар и Металик, ще се продават само срещу компенсаторки. За първата група от 24 дружества Агенцията за приватизация вече избра посредник - Брокърс груп, който ще пласира книжата на фондовата борса вероятно през следващата седмица. За другия пул с водещо дружество Металик все още се търси инвестиционен посредник. След направените попълнения компаниите, които ще зарадват притежателите на инвестиционни бонове и компенсаторки, стават общо 1281. Срещу непарични платежни средства до този момент напълно са раздържавени 202 от тези дружества, а в други 215 предприятия държавните дялове частично са продадени. За тях са били похарчени 300 млн. компенсаторки по номинал. Неизползваният ресурс от тези непарични инструменти е 884 млн. лева. Инвестиционните бонове, които все още не са похарчени, са на стойност от 134 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във