Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПУБЛИЧНИЯТ РЕГИСТЪР МОЖЕ И ДА НЕ Е ТОЛКОВА ПУБЛИЧЕН

В лексиката на българина думичката публичен има различен контекст, понякога доста мръсничък. Зависи с кои други думи се съчетава. Речникът за чуждиците в българския език обаче сочи, че значението й далеч не е толкова двусмислено. В него е записано, че публичен означава граждански, обществен, ще рече открит и широкодостъпен. Дали софийското кметство тълкува точно по този начин споменатото словосъчетание е въпрос, особено актуален сега, когато се готви регистърът на общинските търговски дружества. Публичният (гражданският) регистър ще разсее плътната мъгла, обвила дейността и активите на общинските търговски дружества, уверяват от дирекция Общинска икономика в столичната администрация. Но, по-кротко с ентусиазма! Изготвянето му не е инициатива на столичната администрация, а е разпоредено в променения през миналата година Закон за общинската собственост. Именно неговият нов чл. 54а предвижда създаването и поддържането на публичен търговски регистър на дружествата и предприятията, в които общината държи над 25 процента. Решението да се изпълни волята на законодателя е взето от столичния парламент на 12 май, а заповедта на Владимир Кисьов, с която задачата е възложена на дирекция Общинска икономика, е от 2 юни 2005 година. Законът за общинската собственост от 16 ноември 2004-а дава и указание каква информация за дружествата и предприятията трябва да съдържа регистърът. Най-общо в него се вписват данните за предмета на дейност, за структурата и числения състав, за предоставеното общинско имущество или за размера на общинското участие, за представителите на местния парламент в органите за управление, както и тяхното възнаграждение. Според експерти от Столичната община съществен недостатък на норматива е липсата на изискване за подробното описание на активите, с които участва общината и най-вече на апортираното в капитала на фирмите недвижимо имущество. По своя инициатива поискахме от дружествата да разкрият какво се крие зад цифрите. Само така можехме да наредим пъзела и да съставим пълна картина за състоянието на фирмите - отбеляза пред в. БАНКЕРЪ служител от дирекцията, пожелал анонимност. - Тази информация вече е предоставена. Целта на един подобен регистър е не само да дава сведения за наименованието на фирмата или за нейния адрес, но и да позволи проследяването на дейността й през годините и на финансовото й състояние към определен момент. Всяка промяна в структурата на капитала и в органите на управление своевременно ще бъде отразявана, като ще се посочва и през кой мандат е направено това. От тази гледна точка регистърът ще представлява едно досие на всяка отделна фирма. Хубаво, ама не съвсем, защото никой не може да каже кога събраната информация ще бъде обработена в електронен вариант. А дори това да стане, тя няма да бъде качена в сайта на Столичната община. Но за какъв публичен, общински или граждански регистър иде реч в такъв случай? Засега не сме обмисляли подобен вариант, но, разбира се, той не бива и да се изключва. Това е въпрос в компетенциите на изпълняващия длъжността кмет Минко Герджиков, посочват от дирекция Общинска икономика. Излиза, че електронният регистър се прави единствено за улеснение на администрацията, която очевидно повратно тълкува думичката публичен. Поне ни остава надеждата, че той ще бъде необходимата предпоставка за по-строг контрол върху разпореждането с общинско имущество.

Facebook logo
Бъдете с нас и във