Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Прозрачностза европарите? Да! Ама друг път

Мъглата около усвояването на парите по оперативните програми, която сега позволява на политиците да правят какви ли не спекулации, ще се разсее най-късно в края на октомври 2015-а. Поне такъв се очаква да е резултатът от обновяването на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС (ИСУН). Но за още малкото прозрачност, която ще получим, ще бъдат похарчени милиони левове.


Дни преди да отиде в историята, кабинетът на Пламен Орешарски е подписал договор за 2232 000 лв. с консорциума "ИСУН 2020". Срещу сериозната сума регистрираното по Закона за задълженията и договорите дружество, в което влизат "Абати" и "Ню Ай", ще трябва да преработи и надгради използваната през сегашния програмен период информационна система, така че да е полезна поне до 2020 година. За да се случи това, ще се наложи в обновеното приложение да бъдат отразени всички промени в процедурите и организационната структура на управлението на програмите. До 30 октомври 2015-а консорциумът ще е длъжен да направи също така анализ на бизнес процесите, да въведе новите функционалности и да поддържа системата. Никак не е за пропускане, че негова работа ще е и разработването на рекламните материали за популяризиране на проекта. За коя дейност колко точно пари ще отидат, не е ясно, но ако се повтори досегашната практика, нищо чудно информационната кампания да глътне по-голямата част от парите.


Иначе изпълнителите са добре познати играчи. "Абати" АД, собственост на Борислав Милтенов и Александър Михайлов, бе сред водещите фирми, които организираха интернет преброяването на населението през 2011-а. "Ню Ай" пък е консултантска компания, чийто директор - Силвия Тодорова, е член на Управителния съвет на Българската асоциация на консултантите по европейски програми. Като част от консорциума "КПМГ България, Ню Ай и София консултинг", дружеството е предоставяло множество услуги на държавни ведомства, сред които Министерството на финансите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и други.


Около милионите, които се харчат за поддръжката и обновяването на ИСУН обаче, има една любопитна подробност. Още през 2012-а правителството на ГЕРБ даде 1695 504лв. на "Информационно обслужване" АД за развитието, поддържането и актуализирането на системата. Срокът за извършването на първата услуга е до края на тази година и освен модернизация и усъвършенстване на софтуера, включва и обучение на посочени от възложителя служители при внедряването на нови функционалности, миграция на данни, тестване и участие в приемните изпитания на съответните версии на програмите. Само че какъв точно е смисълът от последното не се разбира особено, тъй като тези неща така или иначе ще се правят от наетата фирма. Те са част от втората основна дейност, която ще продължи до 31 март 2015-а. "Информационно обслужване" ще има и ангажимент да отстранява всякакви грешки в системата, да добавя нови индикатори, параметри, списъци, чек-листи, отчети и справки, както и да прави промени в софтуера при настъпили нормативни промени или изисквания на структурите, отговорни за координацията, управлението и контрола на средствата от еврофондовете.


Няма да коментираме дали тези задачи няма да се дублират с някои от дейностите, за които ще се плаща на консорциум "ИСУН 2020", но не може да пропуснем, че поръчката не бе разделена на отделни части. Както е добре известно, подобни похвати се прилагат, за да се отреже пътят на случайните кандидати и в крайна сметка парите да отидат в "правилната фирма". Обединяването на толкова много дейности в една процедура неминуемо вдига нависоко критериите за допустимост. Пък и колко ИТ компании, които биха се заели с развитието и поддържането на системата, ще могат да подготвят и рекламните материали за популяризирането й? За което впрочем е необходимо да докажат и предишен опит.


Не бива да забравяме също, че през 2008-а именно "Информационно обслужване" - тогава под "вещото" ръководство на скандално известния близък приятел на Сергей Станишев - Азер Меликов, спечели търга на финансовото министерство за създаването на ИСУН. Това стана възможно, след като спечеленият година по-рано от унгарската "Велт 2000" конкурс за създаване на същата информационна система (при това с пъти по-ниска цена) беше отменен.


Има и друго - в средата на 2009-а лошата разработка на ИСУН от "Информационно обслужване" беше основната причина петте оценки за съответствие на оперативните програми да ни бъдат върнати с отрицателни оценки от Европейската комисия. Нелепото е, че след това се наложи експертите на Министерството на финансите да преработят изцяло софтуера, за да получим одобрението на Брюксел. С други думи, държавата плати няколко милиона за нещо, което после сама си направи. Ето защо няма да е чудно, ако и сегашната поръчка влезе в същата схема.


Бившият вече кабинет "Орешарски" успя да подпише договор и с "Балистик сел" за създаването на помощно звено (Help Desk) към Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС. То трябва да заработи на 1 май 2015-а и да осигурява ефективното й функциониране на всички нива на управление на структурните инструменти. Стойността на проекта е 216720лева.


За служебното правителство обаче ще остане задачата да проведе търга за проектирането и разработването на Географска информационна система за управление на средствата от Европейския съюз към ИСУН, за който са предвидени над 3 млн. лева. Очаква се с пускането й да се подобри качеството на решенията, взимани на централно ниво, както и да се опростят процесите по планиране, наблюдение, управление и оценка на европейските пари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във