Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Провокатори лъжат, че ЕС ни спира субисидите, обяви земеделското министерство

Бюджетът, предвиден по процедурата, ще бъде запазен в размер на близо 390 млн. лева, съобщиха от ведомството.

Земеделското министерство съобщи, че от 15 октомври ще бъде открит новият прием по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Новият прием ще бъде със срок за кандидатстване не по-кратък от 4 месеца, като се очаква той да бъде до края на месец февруари 2022 г.

"Във връзка с появилите се спекулации в публичното пространство, че се спират европейски средства по програмата, бихме искали да уточним, че това са политически провокации, които не отговарят на истината", обясниха от министерството. 

Приемът за инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти бе прекратен временно в понеделник. Това се е наложило поради необходимостта от прецизиране на текстовете, възникнала в хода на преговорния процес с Европейската комисия. По тази причина ще бъде актуализиран текстът, свързан с допустимостта на кандидатите и изискването за 36 месечна история на обекти за преработка на селскостопански продукти, в които е извършвана дейност по преработка.

Актуализираните условия за кандидатстване по подмярката, включително всички приложими документи, ще бъдат качени за обществено обсъждане със заинтересованите страни в началото на месец октомври.

Бюджетът, предвиден по процедурата, ще бъде запазен в размер на близо 390 млн. лева. Приемът ще бъде насочен към инвестиции за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост. Чрез подмярката ще се стимулира по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти и подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост.

Временното преустановяване на приема няма да наруши правата и интересите на кандидатите, подали документи до момента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във