Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Провинцията да догони икономическото развитие на София, съветва регионалното министерство

Регионите ще са в центъра на оперативните програми през новия програмен период.  Оценката на постигнатото показва, че е необходим по-значим напредък на процеса на децентрализация, като се търси нов подход и широка политическа подкрепа в дългосрочен план, за да се гарантира надграждане на резултатите и устойчивост на реформите. За да са конкурентоспособни регионите трябва да са добре финансирани и средствата са се харчат прозрачно. 

Всички общини в България в момента са в процес на изготвяне на своите Планове за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г., на база на които ще се случат всички значими публични инвестиции на местно ниво през следващите седем години. Тези планове се базират на Интегрираните териториални стратегии за развитие на шестте региона за планиране, които вече са в почти завършен вариант и всеки гражданин може да се запознае с тях.

В Северозападен регион например огромна част от средствата са в териториалната свързаност - 660 млн. лв. от общо 1.1 млрд. лв., което е логично на фона на заявките за публични инвестиции в пътната инфраструктура. В Североизточен регион - 585 млн. лв.са  за териториално развитие и свързаност от общо 945 млн. лв. по приоритетите.

В Южен централен регион и Югоизточен регион картината 386 млн. лв. от общо 1 млрд. лв. и 360 млн. лв. от общо 927 млн. лв. за териториално развитие и свързаност. В тези два района са заложени повече средства в инвестициите в човешкия капитал, тоест ще преобладават социалните проекти. Най-малко средства очаквано се залагат в икономическия приоритет, като варират от 100 до 300 млн. лв. на регион.

"В Югозападния район територията извън София трябва да се стреми да догони по икономическо развитие столицата", каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова на среща с представители на общините от Югозападен район на 18 септември, когато представи новия регионален подход и интегрираните териториални инвестиции за бъдещия програмен период 2021 – 2027 година.

Николова подробно разясни структурата и ролята на регионалните съвети за развитие. В новия програмен период те имат важна роля, защото ще правят първоначален подбор и оценка на проектите, които имат шанс да бъдат финансирани с европейски средства. 

През периода 2021 – 2027 година в Югозападен район центровете на растеж ще са градовете Благоевград и София. Районът включва тези две области, както и Кюстендил, Перник и София област. Общо 56 са членовете на Регионалния съвет за развитие за Югозападен район, като основният състав включва 17 представители на местната власт – четирима от област  Благоевград, двама от област Кюстендил, двама за област Перник, София област ще има трима представители, а Столична община – шест.  Останалите са представители на държавната администрация, висши училища, неправителствения сектор и други.

След гласуване беше решено Благоевград да се представлява от Румен Томов – кмет на община Благоевград, Красимир Герчев – кмет на Разлог, Арбен Мименов – кмет на Сатовча и Иван Кадев – кмет на Банско. Представители на област Кюстендил ще са Петър Паунов – кмет на Кюстендил, и Методи Чимев – кмет на Дупница. Кметовете на Радомир – Пламен Алексиев, и на Брезник – Васил Узунов, ще са представителите на област Перник в съвета. София град ще се представлява от Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, общинските съветници Николай Стойнев, Георги Георгиев, Николай Велчев и Борислав Иванов и Трайчо Трайков – кмет на р-н „Средец“. София област ще бъде представлявана от Алекси Кесяков – кмет на община Челопеч, Васко Стоилков – кмет на община Сливница, и Трайко Младенов – кмет на община Костинброд.

„Когато говорим за развитие на територията не трябва да се делим на централна и местна власт или на заинтересовани страни, а трябва да работим заедно именно за постигане на конкретната цел – догонващия ефект на всяка една територия към по-високо икономическо развитие“, заяви заместник-министър Николова. И допълни, че малките и големите общини ще трябва да работят в партньорство, за да определят приоритета, който допринася за комплексното развитие на територията. „Даваме ви пълна свобода да решите какво е важно за вас, какво е нужно за вашата територия, да го обедините със съседните територии и да прецените това ли е най-приоритетният проект, който трябва да бъде изпълнен с европейските средства и това ли е най-приоритетният проект, който ще генерира развитие за вашата територия“, обърна се към представителите на местните власти Деница Николова.

Заместник-министърът обясни, че проектните концепции могат да са с различен тип дейности и мерки, като дори може да се обединява и финансиране от различните оперативни програми, за да се допринесе за цялостното решаване на проблем в дадена територия и тя да се развие още повече, така че да има догонващ ефект по отношение на останалите части на страната, а и на ниво Европейски съюз. С най-големи шансове да получат финансиране са тези проектни концепции, които имат добавена стойност към икономическото развитие или извеждане на икономическия потенциал в дадена територия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във