Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Проверка на напредъка на дейностите по изграждане на интерконектора Гърция-България

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще провери напредъка на строителните дейности по изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Инспекцията ще се извърши от 11 часа между селата Войводино и Орлово, област Хасково. За участие са поканени министър-председателят Бойко Борисов, вицепремиерът Томислав Дончев, председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов и други.

Реализацията на приоритетния за страната проект за изграждане на интерконектора Гърция-България е от ключово значение за диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ в региона на Югоизточна Европа.

Междусистемната газова връзка Гърция - България се проектира за пренос на природен газ между двете страни чрез свързване с националната газопреносна мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД, в близост до Стара Загора, и с газопреносната мрежа на "ДЕСФА" С. А. - Гърция в района на град Комотини. Проектът се реализира от смесено инвестиционно дружество "Ай Си Джи Би" АД, с акционери "Български енергиен холдинг" ЕАД (50%) и гръцкото инвестиционно дружество IGI Poseidon (50%). Акционери с равни дялове в IGI Poseidon са DEPA, Гърция и Edison, Италия.

Ключовата газова връзка е с дължина от 140 км на българска територия. Предвиденият първоначален капацитет на интерконектора е 3 млрд. куб. м/годишно, а максималният - до 5.5 млрд. куб. м/годишно на следващ етап. Газопроводът IGB ще бъде с диаметър на тръбата ~813мм и с налягане ~ 57 бара на входната точка и налягане на изходната точка ~ 42 бара.

Интерконекторът Гърция- България е от първостепенно значение за диверсификация източника на природен газ както за България, така и за региона на Централна и Югоизточна Европа. Съоръжението ще свърже газовия коридор Север-юг с Южния газов коридор.

Междусистемната газова връзка Гърция - България e обявена от Европейската комисия за проект от общ интерес на Европейския съюз.

"Реализацията на проекта за изграждане на междусистемната газова връзка Гърция–България ще промени изцяло облика на пазара на природен газ в региона и ще бъде гарант за енергийната сигурност на страните от Югоизточна Европа". Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова в началото на октомври при подписването на договорите за ключови ангажименти и дейности по изграждане на междусистемната газова връзка. Министър Петкова и гръцкият й колега - министърът на околната среда, енергетиката и климатичните промени Константинос Хадзидакис, парафираха междуправителствено споразумение в подкрепа развитието на проекта и гарантирането на данъчния режим на газопровода за период от двадесет и пет години.

Интерконекторът ще бъде въведен в търговска експлоатация през второто полугодие на 2020 година. Парафиран бе договорът за заем от Европейската инвестиционна банка в размер на 110 млн. евро. Потвърждаването на финансирането на газопровода е ключов елемент за строителството на интерконектора.
Факт вече са и договорите с избраните изпълнителни - гръцките компании Corinth Pipework Industries S.A. и АVAX S.A.

Facebook logo
Бъдете с нас и във