Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Проверяват началника на кабинета на Нинова за конфликт на интереси

Договори за адвокатски услуги за над 400 000 лв. са сключили дружествата в системата на Министерството на икономиката и индустрията с юридическа кантора. По-голямата част от тях са били подписани в периода юни – август (докато министър бе Корнелия Нинова) на принципа на прякото договаряне, като в някои са заложени сериозни клаузи за неустойки при предсрочно прекратяване.

От 13 проверени дружества към момента в 7 има сключени договори с една и съща адвокатска кантора. Прави впечатление, че държавните компании възлагали множество договори с този изпълнител, като е възможно целта да е била сумите да се раздробят, за да не привличат вниманието на проверяващите, смятат от министерството. Общо 16 контракта са били сключени за правна помощ по конкретни казуси. Сумата за тях е около 180 хил. лв. и голяма част от парите са били изплатени изключително бързо. Имало и случай на сключен договор за 36 000 лв., който е бил на 100% авансово платен.

Според сегашното ръководство на ведомството заедно с това е започнала практика, която ощетява държавния интерес. Със същата адвокатска кантора са били сключвани и договори за абонамент. Според тях държавата е плащала за услугите на въпросната адвокатска кантора, независимо дали е извършвала работа, или не. Три дружества в системата на Министерството на икономиката и индустрията са поели подобно задължение, като общата сума е около 20 000 лв. на месец или близо четвърт милион на година. Тези договори били юридически издържани, но отворен оставал въпросът каква услуга са получавали насреща дружествата срещу платените средства?

Съдейки по информацията от направената проверка, за няколко месеца една определена адвокатска кантора е генерирала договори за над 400 хил. лв. само в системата на икономическото министерство. Мнозинството от тях са сключени от Държавната консолидационна компания и дъщерните ѝ дружества. Според министерството се налага проверката да продължи и от други специализирани органи. Има и сигнал, че един от съдружниците в тази адвокатска кантора е в пряка роднинска връзка с началника на кабинета на Корнелия Нинова. Допълнително са налице твърдения, че същата адвокатска кантора представлява предишния министър на икономиката и индустрията в личните ѝ съдебни спорове.

Поради тази причина ведомството сезира Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), за да се провери налице ли е конфликт на интереси. Следва да се проучи дали началникът на кабинета на вицепремиера по икономически въпроси (в периода декември – август 2022 г.) е в пряка роднинска връзка с един от съдружниците в адвокатската кантора и дали това обстоятелство е повлияло на избора при предоставянето на услуги от държавата.

Проверката продължава, като ще се сезират и други проверяващи органи, за да се установи на какво основание един и същ изпълнител е избиран от редица от дружествата в системата на икономическото министерство и как е бил защитен държавният интерес при сключване на договори за абонамент без насрещна услуга или при 100% авансово плащане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във