Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Пространственият план на Черно море търси баланс между икономическите интереси и екологичната защита

Черно море е естествен мост между Европа, Централна Азия и Средния изток, по който да търсим сътрудничество, като важен транспортен коридор и средище на различни култури.

Разработването и приемането на морски пространствен план за Черно море ще доведе до правилен баланс между икономическите интереси към водния басейн и неговата екологична защита. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова на международната конференция по морско пространствено планиране, свързана с изпълнението на проект "Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море България - Румъния" MARSPLAN - BS II.  Регионалното министерство работи активно по темата за морското пространствено планиране и разработването на пространствения план, който ще е в сила за периода 2021-2035 година. Очаква се до края на март 2021 г. България да го представи пред Европейската комисия.

Регионалното министерство в качеството си на Компетентен орган на национално ниво по въпросите на морското пространствено планиране се стреми да обедини усилията на всички заинтересовани страни, включително на междудържавно ниво, както и да привлече бизнеса за използване на морските ресурси и развитието на потенциала на Черно море по хармоничен начин. "Заедно търсим правилния баланс между икономическите интереси и екологичната защита, балансиране на интересите в различните морски сектори, за да осигурим устойчивото им развитие за бъдещите поколения", отбелязва заместник-министър Николова. 

Огромно е географското значение на Черно море като важна източна врата на Европа. Морските граници досега свързвахме с разделяне на една територия. Изпълнението на настоящия проект ще даде възможност да изградим естествен мост между Европа, Централна Азия и Средния изток, по който да търсим сътрудничество, като важен транспортен коридор, средище на различни култури, регион със социални, икономически и политически предпоставки.

"Проектът "Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море България - Румъния" MARSPLAN - BS II е от значение за целия басейн на Черно море, за гарантиране на връзките между държавите членки на ЕС и страните, които не членуват в съюза." Това коментира по време на конференция Хуан Запатеро от Главна дирекция "Морско дело и рибарство" на Европейската комисия. По думите му проектът се разглежда и в по-широк, глобален въпрос, в контекста на целите за устойчиво развитие на ООН, които касаят живота във водите на океаните и моретата и нуждата от грижа живите организми в тях. Европейският съюз е пример в тази посока, като 23 държави членки на съюза в момента разработват такива планове или са ги приели.

Facebook logo
Бъдете с нас и във