Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРОМОТА БЪЛГАРИЯ СЕ ОПЛЕТЕ В ЗАПЛАХИ И ИЗНУДВАНИЯ

Гърция заема второ място сред чуждестранните инвеститори в България между 1992-а и март 2005-а, показват данните на Агенцията за чуждестранни инвестиции. Досега гръцкият бизнес е вложил у нас общо 1.54 млрд. щ. долара, а само през първото тримесечие на тази година сумата е 20.1 млн. щ. долара. Статистиката е хубаво нещо, но когато става въпрос за някои гръцки инвеститори, много от играчите на фондовата ни борса се усмихват иронично. Особено при споменаването на три дружества - Промота България, Интерлоджик и София филм. На първото Комисията за финансов надзор наложи принудителна административна мярка, във второто сега прави проверка, а третото върви към ликвидация. Комисията даде на акционерите на Промота България - София, срок до 27 август да свикат общо събрание по законния ред. Тя предупреди, че има потенциална опасност досегашните му собственици Промота Елас (99.97%) и Юро Капитал (0.03%) да предприемат действия, които застрашават интересите на купувача на софийското дружество - София Еърпорт Център ЕООД. Докато не се проведе общо събрание на акционерите, съветът на директорите на Промота България няма право да се разпорежда с неговите дълготрайни материални активи. Опасността произтича от факта, че на практика новият собственик на фирмата няма представители в управителните й органи. На 25 май чрез сделка на фондовата борса целият капитал на Промота България бе купен от София Еърпорт Център ЕООД (собственост на американския гражданин Алън Леви). Цената на дружеството е излязла почти 11 млн. лв., а на една акция - 3.85 лева.Според адвокат Жулиета Мандажиева, която представлява София Еърпорт Център, първоначално са водени преговори за покупката на част от активите на Промота България, но мажоритарният собственик е настоял да се продаде дружеството като цяло. А въпросните активи са 160 дка в района на Летище София. Това всъщност е единствената собственост на Промота България, което съществува в правния мир едва от 2003 година. Дотук - нищо особено. Интригата възниква, когато акционерите Промота Елас и Юро Капитал добавят в решението за продажбата на акциите, че освен със София Еърпорт Център, ще се преговаря и с трети потенциален купувач. Това очевидно не прави особено впечатление на американците, които в края на май купуват дружеството без проблеми и без да подозират, че те ще дойдат след това. След известно време съветът на директорите (в който, както вече бе казано, американците нямат представител) взима решение за свикване на годишно общо събрание на 6 юни 2005 година. В дневния му ред съвсем естествено присъства точка за промени в органите на управление, за да може новият собственик да се включи в тях. Предвидено е при липса на кворум събранието да се проведе на 20 юни. И то наистина се е състояло на тази дата. Само че е проведено в противоречие с Търговския закон, тъй като обявата за него е публикувана само в Държавен вестник, а не и в централен всекидневник, както се изисква по закон. Членът на съвета на директорите на Промота България Христос Мурутис своевременно сезира надзорното ведомство за нарушението. Странно защо не е взел необходимите мерки още при организирането на събранието, след като това е грижа на директорския борд, на който Мурутис е член.В крайна сметка се оказва, че няма основания направените промени в управлението на Промота България да бъдат вписани. При това положение дружеството попада в още едно нарушение: тъй като събранието не се зачита, се смята, че не е спазен и крайният срок (30 юни) за провеждането на годишно общо събрание. В момента Комисията за финансов надзор проверява каква е причината за пропуските при свикването на общото събрание. Директорският борд на Промота България все още не е представил свое обяснение. Бъркотията вероятно не е създадена случайно. Адвокат Мандажиева обясни, че при продажбата на дружеството гърците депозирали гаранция от 500 хил. евро за обезпечаване на евентуални скрити задължения на Промота България. Практиката е, ако не се появят претенции към дружеството, гаранцията да се върне година след внасянето й. Гърците обаче не искат да чакат толкова дълго и правят опити да си изтеглят парите веднага. По думите на адвокатката старите собственици на Промота България са заплашили, че ще продадат активите на дружеството на трети лица и ще го натоварят с допълнителни задължения. Нещо повече - те са съобщили, че вече се водят преговори за продажба на въпросния терен до софийското летище. Освен това са заявили, че ще увеличат годишното възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството Майкъл Драматинос до зашеметяващите 260 хил. лева. София Еърпорт Център започва трескаво да търси правата си с всички средства, които законът му позволява. На първо време дружеството се е обърнало към Комисията за финансов надзор, която съответно е забранила на Съвета на директорите да се разпорежда с активи на Промота България. Другата стъпка, която новият собственик е предприел, е да свика общо събрание, като се основава на законовото си право на акционер, притежаващ повече от 5% от капитала на дружеството. (Според Търговския закон той може да стори това едва три месеца, след като е придобил акциите, но Законът за публичното предлагане за ценни книжа му дава това право, без да се съобразява с какъвто и да е срок.) Единственото условие да се използва тази клауза е да е налице бездействие на съвета на директорите, което би застрашило интересите на дружеството. Гръцката компания Промота Елас се занимава с производство на промоционални подаръци. Тя е третата по големина компания с такава дейност в Европейския съюз. В България през 2003 г. Промота Елас основа две нови компании - Промота България и Промота аеропарк. Промота Елас притежава и 87% от капитала на Български информационни системи (по-известни като Битекс).

Facebook logo
Бъдете с нас и във