Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Промишленото производство расте за пореден месец

Промишленото производство в България нараства с 10,8% през август спрямо същия месец на миналата година, сочи сезонно изгладеният индекс на Националния статистически институт (НСИ).

Месечният ръст е 1,8%, показват още предварителните данни на статистиката.

Годишни изменения

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 19,9%, в добивната промишленост - с 15,8%, и при преработващата промишленост - с 8,9%.

Съществен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на миналата година се наблюдава при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 52,4%, производството, некласифицирано другаде - с 43,5%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 29%.

Най-голям спад е отчетен при: производството на напитки - с 31,7%, производството на основни метали - с 21,6%, производството на превозни средства, без автомобили - с 11,6%.

Месечни изменения

През август повишение спрямо юли НСИ регистрира в добивната промишленост – месечният ръст е 17,6%. В  преработващата промишленост увеличението е с 1,1%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1%.

Съществено увеличение в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 21,8%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 12%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 10%.

Значителен спад е регистриран при: производството на тютюневи изделия - с 23,6%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 20%, производството на превозни средства, без автомобили - с 8,9 процента. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във