Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Промишленото производство расте през октомври - само с 0.2% 

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил.

По предварителни данни през октомври тази година сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 0.2% в сравнение със септември 2020-а, четем в данните от Националния статистически институт. А това означава, че предприятията от промишлеността са работили малко по-усърдно. Основните фактори, затрудняващи предприятията, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене от чужбина и недостатъчното търсене от страната. На годишна база обаче при промишленото производство е все така по-ниско, като отбелязаният спад е от 3.9%, което означава, че сме далеч от възстановяването.

Месечните индекси на производството измерват измененията в произведената продукция на промишлените предприятия. Тази информация е подходяща за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни прогнози. Индексите не измерват действителното равнище на производството, а оценяват средното изменение на производството между два времеви периода (за месец или на годишна база). За оценката на индексите се извършва представително наблюдение на предприятията от промишлеността, като извадката обхваща предприятия, чийто годишен оборот надхвърля 97% от оборота на цялата промишленост.

През октомври тази година повишение спрямо септември е отбелязано в преработващата промишленост - с 1%, а понижение има в добивната промишленост - с 9%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.7 на сто.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 15.1%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 14.2%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 9.3%, производството на лекарствени вещества и продукти - със 7.1 на сто. Добър знак е може би и това, че при половината от наблюдаваните производство има някакъв растеж. 

В същото време съществено намаление има при производството на основни метали - с 2.9%, и производството на тютюневи изделия - с 2.4%. Не е добре обаче това, че има спад и при производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение, на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти и други. 

При добивната промишленост спад има при добива и на въглища, и на метални руди и на неметални материали и суровини. 

При производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ намалението е с 1.7 процента. 

Индустриално производство в еврозоната и в целия ЕС отбеляза по-силно от очакваното повишение през октомври, според данни на официалната европейска статистика. Това се отчита като позитивен знак за началото на последното за годината тримесечие, но анализаторите предупреждават, че то ще отрази и втората вълна на коронавирусна пандемия и въведените нови мерки в Европа.

 

Бизнес климатът в промишлеността

през октомври се е влошил спрямо септември в резултат на по-умерените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Мениджърите отбелязват подобрение в притока на нови поръчки през последните три месеца, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца. Средното натоварване на мощностите от юли до октомври нараства с 2.4 пункта и достига 72.8%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда излишък от мощности.

По отношение на продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във