Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Промишленото производство расте през март

Индексът на промишленото производство отбелязва увеличение с 3.8% през март в сравнение с февруари 2021 година, сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). 

Темпът се ускорява в сравнение отчетения през март 2020 година с 6.4 процента. 

Месечни изменения

Според данните на института повишение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.0%, в добивната промишленост - с 5.3%, и при преработващата промишленост - с 3.6%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на лекарствени вещества и продукти - с 12.6%, на превозни средства, без автомобили - с 11.2%, дървен материал и изделия от него, без мебели - с 9.2%, компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 6.5%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 6.3%.

Съществено понижение е регистрирано при: производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - със 7.3%, химични продукти - с 5.8%, некласифицирано другаде - с 4.1%, напитки - с 3.7%.

Годишни изменения

На годишна база нарастване на промишленото производство е отчетено в преработващата промишленост - с 8.2%, и в добивната промишленост - с 5.5%, а понижение се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.5%.

По-значителен ръст е регистриран при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 47.0%, некласифицирано другаде - с 37.3%, мебели - с 32.0%, превозни средства, без автомобили - с 30.4%, ремаркета и полуремаркета - с 24.2%.

Спад е отчетен при: производството на напитки - с 36.3%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - със 17.3%, химични продукти - с 8.9%, тютюневи изделия - с 6.5%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във