Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Промишленото производство расте през юли спрямо юни

По предварителни данни през юли тази година сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 2.3% в сравнение с юни 2020-а, четем в данните от Националния статистически институт. А това означава, че предприятията от промишлеността са работили повече. На годишна база обаче при промишленото производство е отбелязан спад от 6%, което означава, че сме далеч от възстановяването.

Месечните индекси на производството измерват измененията в произведената продукция на промишлените предприятия. Тази информация е подходяща за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни прогнози. Индексите не измерват действителното равнище на производството, а оценяват средното изменение на производството между два времеви периода (за месец или на годишна база). За оценката на индексите се извършва представително наблюдение на предприятията от промишлеността, като извадката обхваща предприятия, чийто годишен оборот надхвърля 97% от оборота на цялата промишленост.

През юли тази година повишение спрямо юни е отбелязано в преработващата промишленост - с 3.6%, а понижение има в добивната промишленост - с 9.3%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.1 на сто.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 18.1%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - със 17.5%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 15.2 на сто. Добър знак е може би и това, че при две трети от наблюдаваните производство има някакъв растеж, като тук можем да добавим и производството на текстил и изделия от текстил и на облекло, обработката на кожи, производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм, производство на изделия от каучук и пластмаси, както и на мебели. Добри са данните и за фирмите, които произвеждат машини и оборудване с общо и специално предназначение и  на електрически съоръжения. 

В същото време съществено намаление има при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 5%, и при производството на лекарствени вещества и продукти - с 4.4 процента. Не е добре обаче това, че има спад и при производството на основни метали и на метални изделия, без машини и оборудване. 

При добивната промишленост спад има и при добива на въглища, и на метални руди и на неметални материали и суровини. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във