Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Промишленото производство бележи слаб ръст през септември

Промишленото производство в България нараства през септември спрямо август. Въпреки това то продължава да бележи спад на годишна база, който обаче е значително по-малък от понижения в разгара на първата вълна на пандемия през пролетта. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, се е повишил през септември с 2,3% спрямо август, когато нарасна с едва 0,9%, като това промишлената активност се възстановява за пети пореден месец от дъната през март и април.

Месечни изменения

През септември е  регистрирано повишение на месечна база в преработващата промишленост - с 3,5%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,2%, а понижение - в добивната промишленост - с 4,3%.

По-значителен ръст се наблюдава при: производството на метални изделия без машини и оборудване - с 21,9%, производството, некласифицирано другаде – с 10%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 9%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - със 7,5%. Съществено намаление има при: производството на тютюневи изделия - с 8,6%, производството на превозни средства без автомобили - с 5,5%, производството на химични продукти - с 4,3%.

Годишни изменения

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – със 7,1%, в добивната промишленост - с 2,4%, и в преработващата промишленост - с 1,9%.

По-значително намаление в сравнение с година по-рано се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - с 33%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 26,9%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 26,2%, производството на облекло - с 14,9%.

Най-голямо увеличение е отчетено при: производството на превозни средства без автомобили – с 19,3%, производството на основни метали - с 15%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 11,6%, производството на мебели - с 8,6%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във