Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Промишлените предприятия у нас очакват инвестициите да се свият с близо 22%

Плановете на промишлените предприятия за настоящата година показват свиване на техните инвестиции с 21.8% в сравнение с направените през 2019-а. Това показват резултатите на Националния статистически институт от проведеното регулярно бизнес наблюдение на инвестиционната активност сред предприятията, с което беше осигурена информация както за реализираните от тях инвестиции през миналата година, така и за инвестиционните им планове през тази.

В общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през тази година делът на частния сектор е 86.2%, като мениджърите от този сектор предвиждат намаление на инвестиционните си програми с 25.3% спрямо 2019 година. 

По основни производствени групировки най-голям относителен дял в инвестициите през 2020 г. се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление (37%), при което се предвижда понижение на инвестициите от 30,3% в сравнение с предходната година.

На второ място по прогнозен обем на инвестициите са енергетичните и свързаните с водата сектори (с относителен дял от 31,8%), при които се очаква увеличение с 13,6% спрямо 2019 година.

Следва производството на недълготрайни потребителски стоки, което е с относителен дял от 17,1%, като предвижданията на мениджърите са за свиване на инвестиционните програми с 30,6% в сравнение с предходната година.

От НСИ посочват още, че по данни от изследването разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2019 г. се запазват спрямо 2018 година.

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във