Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРОМЕТ ПРЕДЛОЖИ НА СИБАНК И НА НЕК ЕДИН И СЪЩИ ЯЗОВИР

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КЪМ БАНКАТА НАДВИШАВАТ 19.3 МЛН. ЛЕВА


СИБанк продължава да се надлъгва с длъжниците си, опитвайки се да събере възможно най-голяма част от вземанията си от 200 млн. лв., които наследи от фалиралата Стопанска банка.
В момента СИБанк води преговори за уреждане на вземанията си от бургаското металургично предприятие Промет, съобщи за БАНКЕРЪ Росица Лисичкова, изпълнителен директор на банката. Фирмата дължи на кредитната институция над 8.1 млн. щ. долара, 266.9 хил. г. марки и над 1.2 млн. нови лева (общият размер на дълга в национална валута е около 19.3 млн. лв.). Юристите на банката твърдят, че тези заеми не се обслужват повече от пет години.
Металургичното предприятие бе продадено в началото на 1999 г. на пловдивската фирма Нева холдинг - в която съдружници са няколко руски и български фирми, както и регистрирана в Кипър шведска компания. Холдингът плати за предприятието 1.025 млн. щ. долара - половината от които в брой, а останалите - в дългови инструменти. Но и след смяната на собствеността Промет продължи традицията да не обслужва дълговете си към своя кредитор.
В средата на 1999 г. синдиците на Стопанска банка Владимир Георгиев (сега той е изпълнителен директор на СИБанк) и Валерия Борисова завеждат срещу предприятието иск за обявяване в несъстоятелност. Бургаският окръжен съд обаче го отхвърля с мотива, че кредитната институция не е уведомила Агенцията за приватизацията за вземането си, така както изисква параграф 6 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за приватизация. Банката обжалва решението пред Бургаския апелативен съд, но отново търпи провал. Така магистратите дават картбланш на частното предприятие Промет спокойно да продължи да не плаща задълженията си към своя кредитор.
Преговорите за уреждане на дълговете на металургичното предприятие са възобновени, след като на 23 юли 2000 г. активите на Стопанска банка бяха придобити от БРИБанк (по късно тя се преименува на СИБанк). В края на годината е постигната принципна договореност предприятието да се издължи, като прехвърли в полза на банката язовир Индже войвода, който е негова собственост. В началото на 2001-а обаче експертите на СИБанк установяват, че Промет смята да прехвърли същия този язовир на НЕК, към който има неплатени задължения от 6.5 млн. лева. И сделката между СИБанк и длъжника, която уж била пред приключване, се разсъхва.
Промет остава с огромни дългове към банката, но с възможността, дадена му от бургаските съдилища да не ги обслужва. Сега юристите на СИБанк трябва да измислят нови правни схеми, с които да принудят металургичното предприятие да върне поне част от задълженията си към кредитната институция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във