Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Промените в Закона за електронната търговия ще защитят потребителите

Предложените промени за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия имат за цел да осигури прилагането на разпоредбите от европейския регламент за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги. С тези промени се цели и осигуряването на необходимата правна рамка на национално ниво.

Законопроектът урежда последиците от неизпълнението на задълженията и се предвижда доставчиците на посреднически онлайн услуги и доставчиците на онлайн търсачки да носят отговорност за нарушения по реда на Гражданския процесуален кодекс. В документа са конкретизирани задълженията на доставчиците на посреднически онлайн услуги за предоставянето на информация, за разглеждането на жалби, както и задълженията им, свързани с извънсъдебното уреждане на спорове.

С предлаганите допълнения са конкретизирани правомощията на съда във връзка с определянето на обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди и пропуснати ползи и е уредена възможността за предявяването на искове по инициатива на публични органи или организации и сдружения, които имат законен интерес да представляват бизнес ползвателите и ползвателите на корпоративни уебсайтове.

Ако промените бъдат приети, ще се осигури необходимата правна рамка на национално ниво, като по този начин България ще изпълни задълженията си като държава членка на ЕС. Предложението е публикувано за обществено обсъждане на сайта на Министерство на икономиката. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във