Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Промените в надзора и в УС на „ЧЕЗ Електро“ са внесени в Търговския регистър

Надзорният съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД е взел решение за освобождаване на Димчо Станев Станев, Карел Крал и Леон Връшка от длъжност като членове на Управителния съвет на дружеството, съобщиха от фирмата.  

Решението на Надзорния съвет от 21 юни е обусловено от това „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия) да придобие 3350 броя акции на „ЧЕЗ Електро“, представляващи 67% от капитала на дружеството, от „ЧЕЗ“, а. с. (Чешка република), и да стане акционер в дъщерната фирма на "ЧЕЗ" а.с.. Решението се счита взето от Надзорния съвет на датата, на която бъде изпълнено това условие; ако това условие не бъде изпълнено до 31 юли 2021 г., независимо от причината за това неизпълнение, то решението се счита за автоматично отпаднало по начин, както би било, ако изобщо не е било вземано.
На 27 юли „ЧЕЗ“, а.с. се е разпоредило с притежаваните от него 67% от акциите от капитала на „ЧЕЗ Електро България“ АД, като ги е продало и прехвърлило на дружеството от групата на „Еврохолд България“ АД - „Ийстърн Юроъпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия). Предвид извършеното придобиване на 3350 броя акции на фирмата, представляващи 67% от капитала й, от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ на 27 юли, условието, под което е поставено решението на Надзорния съвет на „ЧЕЗ Електро“, взето на 21 юни, е настъпило на 27 юли.

С решение на Надзорния съвет на дружеството от 27 юли е установено освобождаването от длъжност на членовете на Управителния съвет: Димчо Станев Станев, Карел Крал и Леон Връшка, и са назначени като членове на Управителния съвет Димчо Станев Станев, Карел Крал и Христо Борисов Бабев.

В резултат на сделката са взети решения за персонални промени и в състава на Надзорния съвет на „ЧЕЗ Електро България“. Освобождават се от длъжност като членове на надзора на дружеството: Карел Клусак, Ростислав Дижа, Томаш Пектор и Барбора Кржижкова и се избират за членове на Надзорния съвет Кирил Иванов Бошов, Васил Стефанов Стефанов, Велислав Милков Христов и Драгош Андрей.

Към момента тези промени са заявени за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

 

"ЧЕЗ Електро България" АД

е компанията, която снабдява с електроенергия над 2 милиона крайни потребители, присъединени към електроразпределителната мрежа в Западна България. Общо 67% от акциите й се притежават от мажоритарния акционер ЧЕЗ а.с. Чешка Република, а останалите 33% са собственост на различни миноритарни акционери - фирми и индивидуални инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във