Банкеръ Weekly

наместване

Промените в енергетиката - стани, за да седна

От парламентарната трибуна Делян Добрев подсказваше кои текстове да се приемат и кои не, но накрая председателят на парламента Цецка Цачева поздрави министър Теменужка Петкова, че стоически е издържала шест часовите дебати по промените в Закона за енергетиката.

Дългоочакваното приемане на промените в Закона за енергетика се случи. Идната седмица Комисията за енергийно и водно регулиране ще се произнесе за новите цени на тока и в бързината заради ограниченото време бяха направени и корекции, от които откровено лъха на лобизъм и политически договорки. Необходимо е да се отбележи също така, че от текстовете на вносителите от ГЕРБ, приети на първо четене, в чист вид не остана почти нищо. Във всеки случай сериозните шевове и кръпки, направени в парламентарните комисии и пленарната зала, ясно показват, че замисълът в началото е бил един, а в движение е произлязло нещо съвсем различно. 

Естествено, бе прието анонсираното първо от премиера Бойко Борисов създаване на фонд "Сигурност на електроенергийната система". Съставът му от седем човека обаче бе намален до петима, като председателят ще се назначава от енергийния министър. По един представител ще посочват министърът на финансите и на околната среда и водите, а останалите двама членове ще се определят от производителите на електроенергия. Парите във фонда ще идват основно от вноските на всички производители, които ще отчисляват по 5% от месечните си приходи от продажбите на ток. В движение към тях бяха "присламчени" и вносителите, но пък в последния момент отпадна опцията електроразпределителните дружества и Електроенергийният системен оператор също да правят отчисления. Пощаден от депутатите бе и "Булгартрансгаз". Единствените производители, които няма да плащат вноската от 5 на сто, са частните американски централи в комплекса "Марица-изток". Причината е, че в техните дългосрочни договори има клауза, според която всички нови такси, непредвидени в подписаните споразумения, се поемат от НЕК. 

Освен от 5-процентния данък фонд "Сигурност на електроенергийната система" ще се попълва и от продажбата на квотите въглеродни емисии, от лихвите по просрочени вноски и от дарения. 

Без изненади мина и другата "заръка" на министър-председателя - да се отреже преференциалната тарифа за централите, произвеждащи ток от възобновяеми енергийни източници, които са били изградени с помощта на средства от национална или европейска схема.Така общественият доставчик вече ще изкупува на субсидирани цени само количествата електрическа енергия, осигуряващи приход на производителите, за да е рентабилна инвестицията им. Останалите киловати ще се плащат по цената за излишък на балансиращия пазар. Или на свободния, стига да се намерят купувачи. По този начин под ножа попадат абсолютно всички фирми, изградили ВЕИ инсталации, без значение дали са големи или малки. Далеч по-разумно изглеждаше предложението на Настимир Ананиев от Реформаторския блок ограниченията да не важат за електрически централи с обща инсталирана мощност до 200 киловата. То бе подкрепено дори и от "червената" Дора Янкова, според която трябва да се насърчава българското производство, а не да се убива. Тя даде за пример 15 фирми от района на Смолян, които след приемането на тези промени ще се окажат на ръба на оцеляването.

"Тези фирми са получили 70% по програмата за развитие на селските райони, а в същото време са подпомогнати и с преференциалната тарифа, която получават. Затова ние предлагаме по-високата цена да се смята на база 30%  собствени средства или банкови заеми, които са вложени. Не бива да забравяме, че има и процедура от Европейската комисия  срещу България заради това двойно подпомагане", отсече председателят на енергийната комисия Делян Добрев, подсказвайки на мнозинството предложението да бъде отхвърлено. 

Съвсем различно бе отношението на ГЕРБ към централите, произвеждащи енергия от биомаса. Най-сериозният дебат се завъртя около предложението на Делян Добрев и на реформатора Мартин Димитров на преференциални цени да се изкупува и токът, произведен от енергийни обекти с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по-малко от 60 на сто. Условията за това са производителят, т.е. собственикът на стопанството, да докаже, че е регистрирал животновъден обект по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност най-малко три години преди датата на подаване на заявлението за присъединяване към електрическата мрежа и притежава определен брой регистрирани животни, както и птици, от животинския тор на които се произвежда 1 киловатчас електрическа енергия на ден. Оказа се обаче, че от електроразпределителното дружество ЕВН са сигнализирали, че само при тях вече са постъпили инвестиционни заявления за подобни мощности на стойност 60 мегавата. Което накара Мартин Димитров да оттегли подкрепата си за предложението в пленарната зала и да влезе в сериозен диалог с Добрев. "Ние с вас, г-н Добрев, направихме добри реформи в енергетиката - изтъкна той - но как ще контролирате, че наистина се използват точно 60% животински тор, а не по-малко ? И какво ще стане, ако догодина се окаже, че наистина има 60-70 и дори 100 мегавата инсталирани мощности от биомаса?"

Работата съвсем замириса на политическа договорка, когато в дебата се включи Рамадан Аталай от ДПС и заяви, че според приети национални цели в страната може да има централи на биомаса с мощност най-много 35 мегавата, което било определено на базата на броя на животните у нас. Ето защо съобщенията за планирани мощности от 60 мегавата не били истина.

В крайна сметка Делян Добрев реши нещата със замах: "Предлагам да приключим този дебат, защото разговорите в комисията ни показаха, че само затъваме в оборската тор". За капак, председателят на енергийната комисия вкара и още един изключително спорен текст - до 1 юли 2016-а да се даде възможност за завършването на подобни централи, чието изграждане вече е започнало. 

Това буквално взриви залата. "Говорим, че трябва да ограничим разходите на НЕК, а сега даваме срок до 1 юли 2016 г. всеки да си завърши биоцентралата.  После да не стане оле, мале, що тъй стана? Нямаме нужда от увеличаване на процента на възобновяеми източници. Създаваме възможност за създаване на фиктивни централи и да продължава обезкръвяването на електрокомпанията", каза съпредседателят на Патриотичния фронт Валери Симеонов. 

Думата отново взе Мартин Димитров: "Още догодина през юли ще видим дали ще се окаже вярно това, което ДПС заявиха -  че повече от 30 мегавата мощности на биомаса не може да има в страната. Да не се окаже, че сме реформирали всичко останало, а в същото време се е отворила една голяма дупка. И някои изведнъж да се окажат с огромно количество крави, поне на хартия. Пак ви питам, как ще контролирате процента на оборски тор, който се влага в производството? Отсега ви казвам, че той ще е далеч по-нисък - между 0 и 10 на сто. После ще се чудите как да оправяте дефицита.  Отново правите експеримент с възможни тежки последици за българската енергетика". 

Ситуацията наистина много прилича на приказката стани ти, да седна аз. Орязват се производителите на ток от слънце и вятър, а се пуска бонус за тези ,които ще ползват биомаса. Задачата обаче вече е изпълнена - на Комисията за енергийно и водно регулиране бяха дадени лостовете да натисне цената на електроенергията надолу. А какви ще са последиците ще стане ясно през есента. Когато впрочем се очакват и още кръпки в енергийния закон, свързани с предстоящата либерализация на пазара. Като се казва, ако нещо сега се е "оцапало" в бързината, тогава ще се оправя.    

 


позиции:

*Четирите най-големи работодателски организации у нас - Асоциацията на индустриалния капитал, Българската стопанска камара, Конфедерацията на индустриалците и Българската търговско-промишлена палата, не харесаха нормативните корекции. В обща декларация, изпратена до медиите, се казва: "Окончателните промени в Закона за енергетиката и в Закона за енергията от възобновяеми източници бяха силно редуцирани и в резултат на това - двойното поскъпване на цената "задължение към обществото" ще се запази. Наредбата за намаляване на тежестите от възобновяемите енергийни източници ще се забави, докато бъде нотифицирана от ЕК и дори тогава ще облекчи частично само големите предприятия. При запазване на размера на всички останали компоненти, които формират предложения размер на такса "задължение към обществото", крайната цена на електроенергията за индустрията ще остане непоносимо висока. Не на последно място, тези промени отново се правят в условия на неспазване на законовото изискване за оценка на въздействието на нормативните актове преди тяхното приемане".

Работодателите призоваха фирмите в страната да излязат на нов национален протест на 29 юли.

 

*От Българската фотоволтаична асоциация заявиха:  "Инвеститорите в енергетиката са изтощени и крайно уморени от непрекъснатите опити да бъде национализиран с популистки мотиви капиталът, който са инвестирали в България. Бихме искали да подчертаем, че в приетите промени в Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници има два основни момента, които постигат тази национализация: 5% такса върху приходите на производителите и скрита такса под формата на намаляване на часовете, до които произведената енергия от ВЕИ ще бъде изкупувана по преференциална цена. И двете мерки са ретроактивни и представляват съществена промяна на базовите параметри, при които инвестициите са реализирани. Това е незаконно по българското и европейското право. Като инвеститори ще предприемем всички законови действия за защита на нашите инвестиции в България".

 

*При всички положения корекциите, които ще бъдат направени след приемането на промените в Закона за енергетиката, ще бъдат към намаляване спрямо проекта за решение, който е бил изготвен и трябваше да е влязъл в сила от 1 юли. В никакъв случай няма да се стига до обратната тенденция - на повишаване на цените за бита и за бизнеса. Смятам, че ще имаме достатъчно време, тъй като няма да създаваме нов ценови модел, коментира председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов.


Facebook logo
Бъдете с нас и във