Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Променят Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми

Правителството одобри на днешното си заседание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Целта е въвеждане на мерки в националното законодателство за осигуряване на условия за прилагането на европейски регламент за фондовете на паричния пазар. Регламентът цели подобряване на нормативната регулация и по-високо ниво на защита на инвеститорите и ограничаване на проблемите на пазара на краткосрочно финансиране.

С приемането на документа ще се осигури правна рамка, обезпечаваща развитието на българския капиталов пазар в съответствие с европейските тенденции и повишаване защитата на инвеститорите в колективни инвестиционни схеми. Те обхващат: проспектът на колективна инвестиционна схема, която има различни класове дялове; капиталовата адекватност и ликвидността на управляващите дружества; осигуряването и прилагането на адекватни и ефективни вътрешни канали и процедури за подаване на сигнали от служителите на инвестиционното дружество и депозитаря, за действителни или възможни нарушения на закона и актовете по прилагането му; уеднаквяват се изискванията към управлението и представителството на управляващо дружество с тези при инвестиционните посредници.

Предложените промени целят подобряване на регулацията и инвестиционната среда, включително отстраняване на пропуски и констатирани практически проблеми в прилагането на закона, пълно съобразяване на законодателството с правото на Европейския съюз. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във