Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Променят закон със задна дата заради европари

Депутатите , или поне част от тях, не са много наясно с европейското законодателство и гласуват по интереси.

У нас има стотици закони, които непрестанно се променят и допълват от Народното събрание, но въпреки това нормативната ни база често се оказва в противоречие с европейските изисквания. До голяма степен ситуацията е такава, защото законотворчеството в България се дирижира от определени частни интереси и цели, вместо да следва обществените. В крайна сметка обаче идва момент, в който - под угрозата от санкции, се налага нещо да се пооправи и позакърпи. 

Последният такъв пример е Законът за малките и средните предприятия. Основополагащият документ е важен не само за категоризирането на дребните фирми и свързаните с това други законови и данъчни ангажименти, но на неговата база се получават и безвъзмездните пари от еврофондовете. Или казано иначе, става дума за рамката, с която държавата е очертала кой бизнес може да получи определено безвъзмездно финансиране и кой - не. Въпросният норматив бе актуализиран последно през миналата година, но се оказва, че продължава да е в противоречие с Препоръката на Европейската комисия от 6 май 2003-а за дефиницията на микро-, малките и средните предприятия. И този неволен или умишлен пропуск на нашите депутати води до некоректно прилагане на мерките за държавна помощ. Откъдето пък едни фирми се облагодетелстваха, а други се ощетяват.

Друг проблем е текстът на чл. 4, ал. 7 от закона, който допуска отклонение от правилата в областта на държавните помощи и в частност на Регламент № 651 на Европейската комисия от 17 юни 2014-а. На практика с него се позволява на висши училища или изследователски центрове да упражняват контрол върху други предприятия, без това да ги прави свързани лица. Така достъпът до държавни помощи за малките и средните фирми, попадащи в изключението на чл. 4, ал. 7 от ЗМСП, би могъл да доведе до финансови корекции на помощта. А, от друга страна, ако управляващият орган на оперативна програма откаже достъп до помощи на този тип предприятия въз основа на европейските разпоредби, е възможно да възникнат юридически казуси с позоваването на българското законодателство.

Нелепото в цялата тази каша е, че проблемното допълнение на Закона за малките и средните предприятия е направено през 2016-а или цели две години след като Еврокомисията е публикувала своя регламент. Инициатори на идеята са три депутатки от тогавашната "Коалиция за България (днес БСП - лява България) - Ваня Добрева, Валентина Богданова и Ирена Анастасова. Според мотивите им "В сега действащата разпоредба по ал.7 на чл.4 предприятията, учредени от висшите училища, както и изследователските центрове се квалифицират като свързани предприятия, с което са лишени от възможността да кандидатстват по съответните оперативни и национални програми като микропредприятие, каквито са същност". Нарочно цитираме оригиналния текст - такъв, какъвто е на сайта на парламента, за да се види, че въпросните народни избранички не само не са наясно с европейски разпоредби, но и граматиката им куца. 

Така или иначе, в продължение на година и половина противоречивият текст е бил в действие. И едва сега министърът на икономиката Емил Караниколов е подготвил промени в  Закона за малките и средните предприятия, които да хармонизират разпоредбите с европейските изисквания. "Съответствието на законодателството в областта на малките и средните предприятия с европейското е от изключително значение за страната, тъй като от това зависи коректното усвояване на средства от оперативните програми "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. и "Наука и образование за интелигентен растеж", от Националния иновационен фонд, тези за подпомагане на научно-изследователска и развойна дейност и други", обяснява Караниколов.

Но най-интересното е датата, от която ще влязат в сила поправките. Това е 1 март 2016-а. Тоест тогава, когато е прието предложението на червените депутати и сме излезли от европейски път. "Предложението за обратно действие цели изначално да бъде избегнато противоречието, което се създава от действащия към момента текст. С приемането на Решението на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение на Закона за малките и средните предприятия ще се възстанови съответствието на националното законодателство в областта на малките и средните предприятия с европейската нормативна уредба, регламентираща категоризацията и свързаността на предприятията", изтъква икономическият министър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във