Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Променят таксите, събирани по Закона за хазарта

Кабинетът прие на днешното си заседание постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта.

Промените предвиждат включването на такси за разглеждане на документи по подадено искане за извършване на промени по издаден лиценз за организиране на хазартни игри онлайн. Също така се уеднаквява подходът при предоставяне на услуги по електронен път, като таксата за тях ще бъде с 5 % по-ниска от съответната такса за същата административна услуга.

Заявяването по електронен път ще допринесе за намаляване броя на документите на хартиен носител при организиране на работния процес на администрацията, ще се рационализира съхраняването им и ще се ограничи административната тежест върху бизнеса чрез намаляване на държавната такса. Създава се и възможност заплащането на таксата да се извършва по банков път.

Целта на приетото от правителството постановление е да се гарантира по-голяма яснота и прецизност при обработването на документите.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във