Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Променят се изискванията и контрола на дървесината за отопление

Проект на Наредба предвижда промени в изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление, съобщиха от агроминистерството. Основната цел е да се ограничат концентрациите на замърсителите на атмосферния въздух. Измененията предвиждат комплекс от изисквания, като най-важно от тях е използване на суха дървесина. Тя не трябва да е механично третирана с лепливи вещества, като бои, лакове, смоли и лепила, както и да не е претърпяла друга химическа обработка или да е свързана с  примеси, представляващи текстил, пластмаси, гуми или други вещества. Текстовете на проекта са съобразени с европейските директиви за по-чист въздух в Европа.

Проектът на нормативния акт е изготвен от междуведомствена група съвместно Министерство на земеделието, храните и горите, Изпълнителна агенция по горите , Министерство на околната среда и водите, Националното сдружение на общините в Република България, Асоциация "Общински гори", браншови и неправителствени организации.

Работната група се е съобразила със специалния доклад на Европейската сметна палата и статистиката на Световната здравна организация, според които страната ни е на първо място по замърсяване на въздуха, а основните източници за това са  битовото отопление и автомобилният транспорт.

Припомняме, че в своя наредба Министерството на околната среда и водите предложи по-високи изисквания за качеството на дървата и въглищата за отопление с цел намаляване на замърсяването на въздуха с фини прахови частици и серен диоксид,

Facebook logo
Бъдете с нас и във