Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Променят кода по БУЛСТАТ заради регламента за защита на личните данни

Министерството на правосъдието предлага редица промени в Закона за регистър БУЛСТАТ, които ще доведат до по-добра защита на личните данни на физическите лица, регистрирани по БУЛСТАТ.

Πpoмeнитe в норматива ca cвъpзaни c eвpoпeйcĸия Oбщ peглaмeнт зa зaщитa нa личнитe дaнни (GDРR) и щe зaceгнaт xиляди физичecĸи лицa, peгиcтpиpaни пo БУЛCTAT.

В момента кодът по БУЛСТАТ на физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, и на другите физически лица - осигурители, е 10-значен и съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец (ЛНЧ), които представляват лични данни по смисъла на Общия регламент за защитата на данните. Затова се предлага преобразуване на кода по БУЛСТАТ за физическите лица от 10-значен на 9-значен. Въз основа на направено предварително проучване от Агенцията по вписванията се предвижда преминаването от регистрация по код, съвпадащ с ЕГН, към регистрация по друг ЕИК номер да стане автоматизирано в рамките на преходен период от четиринадесет месеца.

Тези изменения ще подобрят правната сигурност в търговския оборот чрез осигуряването на защита на личните данни на физическите лица при тяхното обработване - осигуряване на законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване на данните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във