Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Промени в закона дават повече права на потребителите

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите вече е публикуван за обществено обсъждане. Целта е приемането на нова правна рамка за осъществяване на административното сътрудничество между компетентните органи на държавите-членки на Европейския съюз.

Мярката предвижда повишаване защитата на потребителите и намаляване на вредите в случаите на широко разпространени нарушения на законодателството - нарушения, които са увредили или е възможно да увредят колективните интереси на потребителите най-малко в две държави-членки на ЕС, различни от държавата в която е установен търговеца. Новоприетият регламент ще модернизира правната рамка при трансгранична търговия и ще предотврати възможността търговците, които неспазват и заобикалят изискванията на законодателството да се възползват от пропуските в отделните държави-членки и да преместват тяхната дейност именно в тези държави. 

Разпоредбите в европейското законодателство в тази област имат за цел да се гарантира правото на потребителите на преносими услуги за онлайн съдържание да ползват същите услуги когато временно се намират в друга държава-членка от ЕС. Регламентът е пряко приложим, но е необходимо държавите-членки да осигурят прилагането на разпоредбите му, като за целта определят орган на национално ниво, който да осъществява контрол за спазване на неговите изисквания. В тази връзка, с проекта се предлага Комисия за защита на потребителите да бъде определена за компетентен орган на национално ниво, който да осъществява контрол за спазване на изискванията на регламента. Предвидено е налагане на административни наказания от страна на Комисия за защита на потребителите на доставчици на услуги за онлайн съдържание, които не спазват изискванията на регламента, изразяващо се в непредоставяне на български потребител на достъп до съответната услуга, когато се намира в друга държава-членка от ЕС.


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във