Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Промени в регистъра на производителите и вносителите на машини

Министерство на икономиката публикува за обществено обсъждане проект на наредба на ресорния министър Емил Караниколов за водене на публичен регистър на лицата, които извършват внос,  производство, продажба , предоставяне, предлагане или възстановяване на машини и съоръжения за производство на тютюневи изделия.

В съответствие с изискванията на закона, проектът предвижда в регистъра да се вписват лицата, които ще извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне, предлагане или възстановяване/рециклиране на машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия. В регистъра ще се вписват и лицата, придобили машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия след проведена публична продан или от лице, което е извършвало дейност с машина и/или съоръжение за производство на тютюневи изделия като лицензиран складодържател. Изготвен е и образец на уведомление до министъра на икономиката за вписване в регистъра.

Целта на предложените от министерството  на икономиката промени е по-строг контрол и  възможност да се търси наказателна отговорност за търговци, които произвеждат и разпространяват акцизни стоки. Нелегалното производство на акцизни стоки е съществена част от законарушенията в страната. Страната ни е посочена през 2018 г. като една от "най-големите заплахи за Европа по отношение на снабдяването на нелегалните фабрики с цигарени машини, както и квалифицирана работна ръка. Като причина за негативно въздействие върху бюджета са посочени също дестилационните колони за алкохол, които произвеждат големи количества  наливен алкохол, който се продава. 

Предложението за създаване на публичен регистър бяха внесени от Цветан Цветанов и Данаил Кирилов пред октомври 2018 г. Според предложенията само лица, вписани в регистъра ще могат да продават, предоставят или рециклират машини и съоръжения за производство на тютюневи изделия.  Купувачите трябва да бъдат регистрирани по Търговския закон,по  Закона за кооперациите или по законодателството на държава членка на ЕС или друга страна ,участваща в  Споразумението за Европейско пространство, както и юридически лица.  Регистрацията се извършва в 14 -дневен срок. Глобата за лице, което не се е вписало в регистъра е от 500 до 5 000 лева. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във