Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Промени в разплащанията на разпоредителите с бюджет по договори

Правителството одобри на днешното си заседание условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори. Старите правила няма да се прилагат по отношение на целево предоставените средства от Европейския съюз, когато средствата са обвързани с временни мерки за справяне с последиците от COVID-19.

Такова изключение се налага, защото прилагането на постановлението от 2018 г.  за работодатели, получили компенсации по реда на постановление от тази година в изпълнение на проекта „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19”, може да доведе до нарушаване на целите за осигуряване на ликвидност и достъп до финансиране на предприятията. Също така може да доведе  до противоречие с основната цел на  правителствената политика за запазване заетостта на работниците и служителите в предприятията и дейността на самоосигуряващите се лица, които са директно засегнати от извънредното положение.

Към настоящия момент Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, изпълнява проекта „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19”, като се предоставят средства под формата на компенсации за заплати на наети лица за избягване на съкращения и запазване на заетостта по време и след епидемичния взрив от COVID-19.

Разходите по изпълнението на проекта се финансират по линия на Европейския социален фонд. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във