Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРОКУРОРИ ИЗВИКАХА ДЕЛОТО ЗА ЕЛКАБЕЛ НА БИС

Делото за незаконното увеличаване на капитала на Елкабел, Бургас, приключи на 20 ноември. То се водеше от Бургаската окръжна прокуратура по сигнал на кипърската офшорка Ленитекс лимитед, която също е акционер на завода. Решението на съда по делото ще стане известно до месец.Това е второ издание на процеса срещу решението на акционерите на Елкабел, с което фирмите на Мултигруп се превърнаха в почти единствен собственик на най-големия кабелен завод в България (вече владее общо над 95% от него). Наскоро в полза на корпорацията на Илия Павлов се произнесе Върховният административен съд. Обвинението тръгва от факта, че Елкабел е публично дружество, а пък решението за увеличение на капитала му е взето, без да се свиква общо събрание на акционерите. Подписката за новите акции на Елкабел се извършва през септември и октомври 2001 г. и увеличението е вписано от съда на 1 ноември 2001 г. (решението е обнародвано в Държавен вестник чак на 10 април тази година). Чрез издаването на 8 млн. акции с номинална стойност от 1 лв. от 870 355 лв. капиталът на дружеството става 8 874 375 лева. Държавната комисия по ценни книжа обаче отказва да впише емисията. Според нея, увеличаването на капитала на бургаския завод е трябвало да се извърши от общото събрание, а, не, както е станало в случая, с решение на управителния съвет. В Търговския закон обаче (според юристите на завода) подобна възможност се допуска, стига предварително управителният съвет да е получил такива пълномощия. Вероятно операцията е замислена отдавна, защото точно това е направено на редовно общо събрание на акционерите на Елкабел през юни миналата година: управителният съвет е бил упълномощен да увеличава капитала до 10 млн. лв., но само в полза на акционерите на предприятието. Законът за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) в тогавашния му вариант не е забранявал такова решение и основните акционери - Ем Джи елит холдинг и офшорката Пи Еф Ейч Си, се възползват от текста на чл.112, ал.5 от закона. Той допуска акциите да се предлагат само на досегашните акционери, без задължително да се изисква проспект, а е достатъчно да се публикува поканата за участие в подписката, както разпорежда Търговският закон. Комисията по ценните книжа обаче е сметнала, че е трябвало да има проспект за издаването на новите акции. Елкабел обжалва отказа на комисията да регистрира новите акции и в крайна сметка Висшият административен съд се произнася в негова полза. Недоволство от начина, по който е направена промяната в капитала на бургаския производител на кабели, изразява и Ленитекс. Притежаващата (преди увеличението) 26% дял от кабелния завод компания се жалва, че не е имала възможност да участва в увеличението на капитала, тъй като не е била уведомена за това навреме (поканата е публикувана десет дни преди началото на подписката). По този начин нейното участие в Елкабел е стопено на скромните 4 процента. От пресслужбата на Бургаската окръжна прокуратура, която е била сезирана от Ленитекс, заявиха за в. БАНКЕРЪ, че в поканата липсва също и датата на общото събрание, на което е било одобрено решението за увеличение на капитала. В крайна сметка кипърската офшорка не успява да се включи в подписката, а Ем Джи Елит Холдинг и регистрираната в Лихтенщайн Пи Еф Ейч Си (PFHC) придобиват 8-те млн. акции с номинална стойност от 1 лев, а делът на Ленитекс лимитед се стопява. Благодарение на предприетата промяна акциите се разпределят така: Пи Еф Ейч Си, която се представлява в България от Илия Павлов, вече притежава 58.41%, а бившият приватизационен фонд Ем Джи Елит контролира 36.93% от бургаското предприятие. В ръцете на Ленитекс лимитед остават 4 процента. Около 0.2 на сто от книжата са все още държавни и ще бъдат предложени на фондовата борса, а останалите са собственост на физически лица.Според Деян Димов, адвокат на Елкабел, сигналът до Бургаската окръжна прокуратура, на базата на който започва делото за незаконното увеличение на капитала, е подаден от Държавната комисия по ценни книжа, а не от Ленитекс лимитед. Той намекна, че кипърската офшорка се е въздържала да участва в промяната на капитала, тъй като не е имала достатъчно финансови средства.В целия процес на увеличение на капитала сме следвали закона, за което вече има становище на Върховния административен съд. Смятам, че ще има положително за нас решение и на Бургаския окръжен съд, заяви за в. БАНКЕРЪ вицепрезидентът на Ем Джи корпорация Николай Вълканов. Според него, всички акционери са имали възможност да участват в увеличението на капитала на бургаското дружество, тъй като поканата към тях е била обнародвана. Според него, увеличението е направено с една единствена цел - да се влеят свежи пари в завода, който има нужда от инвестиции. Ем Джи корпорация взе мажоритарния пакет от най-големия производител на кабели в страната още през 1998 г., когато Министерството на промишлеността го пусна на борсата. Тогава бяха приватизирани 60% от капитала на Елкабел и то остана единственото дружество, чийто мажоритарен пакет от акции бе раздържавен чрез фондовия пазар.Финансовото състояние на бургаския завод напълно оправдава интереса към него. За деветмесечието на тази година печели 2 млн. лв. (за същия период миналата година тя е била само 442 хил. лева).

Facebook logo
Бъдете с нас и във